reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zelmer Przemysł elektroniczny | 29 sierpnia 2012

Zelmer zainteresowany inwestorem strategicznym

Na rynku AGD widzimy wyraźne wyhamowanie, jednak wyniki wygenerowane przez Grupę Zelmer w pierwszym półroczu 2012 r. pokazują, że producent potrafi sobie radzić z kryzysem. Jednocześnie Spółka poinformowała o rozpoczęciu procesu pozyskiwania inwestora strategicznego

Analiza rynku Na rynku małego AGD w I połowie 2012 r. widoczne było znaczące wyhamowanie i ustabilizowanie dynamiki wzrostu w porównaniu do roku 2011. Największy rynek AGD w regionie CEE, Rosja, odnotował wzrost wartości branży małego AGD na poziomie ok. 5%. Rynek krajowy, drugi pod względem wielkości w regionie wzrósł o ponad 3%. Po znaczących wzrostach w 2011 roku rynek ukraiński odnotował niewielki spadek w I połowie 2012 w stosunku do porównywalnego okresu z ubiegłego roku. Cechą wspólną dla wszystkich rynków jest stały trend wzrostowy w kategorii ekspresów oraz hand blenderów, przy spadku wartości sprzedaży robotów wieloczynnościowych. Zauważalny jest fakt, iż rynki wschodnie ciągle jeszcze mają duży potencjał wzrostu, natomiast rynek krajowy zmierza do modelu rynków Europy Zachodniej – rynku o niewielkim, ale stabilnym wzroście. W przypadku rynku krajowego należy zwrócić uwagę na bardzo dobry wynik w I połowie br. branży RTV (+17,0% r/r). Wzrost popytu na sprzęt RTV należy wiązać w dużym stopniu z mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Prawdopodobne jest, że w II półroczu popyt na odbiorniki TV będzie niższy, a wydatki na małe AGD zwiększą swój udział w strukturze wydatków konsumenckich na sprzęt trwałego użytku. Sprawozdanie z działalności GK Zelmer w pierwszej połowie 2012 r. W I półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa Zelmer uzyskała przychody ze sprzedaży o wartości 294,0 mln PLN, co stanowi wzrost o ponad 4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy przychody osiągnęły wartość 281,8 mln PLN. Wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu 2012 r. zanotowany został głównie dzięki wzrostowi sprzedaży na strategicznym dla Grupy Zelmer rynku wschodnim, głównie na Ukrainie (39,0% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.). Również znaczący wzrost nastąpił w obszarze Europy Południowej i Centralnej. Przychody ze sprzedaży na rynku polskim w I półroczu 2012 r. zanotowały niewielki spadek w stosunku do I półrocza ubiegłego roku i osiągnęły poziom 139,0 mln PLN (w I półroczu 2011 r. wyniosły 146,0 mln PLN). Przychody ze sprzedaży na rynku krajowym stanowią 44,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Udział marki Zelmer na rynku krajowym w I półroczu br. wyniósł 20,8%. Wynik finansowy netto Grupy Zelmer w I półroczu 2012 r. wyniósł 6,4 mln PLN w porównaniu do 30,6 mln PLN w I półroczu 2011 r. Jest to jednorazowy efekt rozpoznania na dzień 30 czerwca 2011r. korzyści podatkowej o potencjalnej wartości łącznie 24 mln PLN dotyczącej amortyzacji podatkowej znaku towarowego i ulgi podatkowej z działalności strefowej na terenie nowej fabryki w Rogoźnicy. Porównywalny wynik finansowy netto za I półrocze 2012 r. bez efektu rozpoznania korzyści podatkowych, o których mowa w poprzednim zdaniu wyniósł 8,6 mln PLN i jest wyższy o ponad 30% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Zaskoczeniem może być fakt, że Zelmer rozważa pozyskanie inwestora strategicznego, który wesprze dalszy jego rozwój: - Zarząd Spółki, po przeanalizowaniu możliwych strategicznych scenariuszy rozwoju Spółki, stoi na stanowisku, iż w interesie Spółki i akcjonariuszy leży przygotowanie i realizacja nowej średnioterminowej strategii Grupy Zelmer na lata 2014- 2016. Dla zapewnienia skuteczności tego procesu niezbędnym jest zapewnienie Spółce stabilnej struktury własnościowej. Z tego względu Zarząd Spółki jest zainteresowany pozyskaniem inwestora strategicznego, który będzie wspierał Spółkę w tym procesie i jej dalszym rozwoju - czytamy w oświadczeniu Zarządu firmy.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1