reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 27 sierpnia 2012

LUG: Zysk netto w górę o 42% r/r w IH/2012

LUG S.A. – notowany na NewConnect, jeden z największych producentów oświetlenia w Polsce – w I półroczu wypracował zysk netto wyższy r/r o 42%. Przełomowym wydarzeniem, jakie miało miejsce w analizowanym okresie, była decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy.

Przychody Spółki po dwóch kwartałach roku wyniosły 43,7 mln PLN. Dopełnieniem dobrych wyników jest zakończenie procesu rejestracji spółki zależnej LUG do Brazil Ltda. oraz uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty pierwszej w giełdowej historii firmy dywidendy. Mimo słabych danych makro za II kwartał 2012 roku i zawirowań w sektorze budowlanym, Grupa Kapitałowa LUG S.A. bardzo dobrze sobie radzi i może zaliczyć II kwartał do udanych. Przychody w samym II kwartale 2012 roku wzrosły r/r o 15,57% do poziomu 24,5 mln PLN. Wzrosty nastąpiły także na pozostałych pozycjach rachunku zysków i strat. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) oraz zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) ukształtowały się w I połowie roku na poziomach odpowiednio 1,42 mln PLN oraz 3,04 mln PLN. Bardzo dużą dynamikę zanotował również skonsolidowany zysk netto, który wzrósł w I i II kwartale r/r o 42% do poziomu 1,14 mln PLN. Równolegle z pracą nad wynikami finansowymi w II kwartale br. trwały działania operacyjne zmierzające do zakończenie procesu rejestracji spółki zależnej w Brazylii. Przełomowym wydarzeniem, jakie miało miejsce w analizowanym okresie, była rekomendacja Zarządu, a następnie decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy. Ten rok będzie pierwszym w giełdowej historii Spółki, gdy wypracowany zysk zostanie podzielony i przekazany Akcjonariuszom. © LUG
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-2