reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander-podshivalov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 sierpnia 2012

KUKE: Upadłość firm z sektora elektronicznego

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 793 przedsiębiorstwa. Jak na tle innych branż wypada elektroniczna?

Największe ryzyko prowadzenia działalności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (sierpień 2011-lipiec 2012), mierzone ilością upadłości w stosunku do ilości firm działających w danym sektorze przedsiębiorstw, odnotowano podobnie jak przed rokiem w branży poligraficznej i budowlanej. Natężenie upadłości w kategorii 'produkcja wyrobów elektronicznych' wyniosło zaledwie 0,63%. Przypomnijmy, że przez ostatnie dwa lata, z wynikami kolejno 2,55 i 1,93%, to właśnie producenci komputerów i wyrobów elektronicznych znajdowali się wśród najbardziej zagrożonych upadkiem sektorów działalności. Niestety obniżenie prognoz wzrostu polskiej gospodarki powodują konieczność dalszego przeszacowania prognoz w kierunku bardziej pesymistycznym. Przy założeniu obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w tym roku do poziomu 2,7% wraz z obniżeniem wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 3,8%, spodziewany jest wzrost liczby upadków przedsiębiorstw. W całym roku może upaść łącznie około 878 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 21,9% więcej niż w roku ubiegłym. Źródło: www.kuke.com.pl / 'Prognozy KUKE w zakresie upadłości firm w Polsce'
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-1