reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© david-alary-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 lipca 2012

Microtech przejmuje Cube

Microtech International S.A. nabył 3.119.724 sztuk akcji zwykłych Cube. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 54,84% kapitału spółki.

Cena nabycia pakietu akcji Cube. Corporate Release S.A. została określona łącznie na 23,1 mln PLN brutto. Uwzględniając poprzednią transakcję nabycia akcji Cube. Corporate Release S.A., zawartą w dniu 29.06.2012 r., Microtech International S.A. posiada obecnie 100% akcji Cube. Corporate Release S.A. Nabycie akcji Cube. Corporate Release S.A. stanowi realizację procesu tworzenia grupy kapitałowej, o którym niedawno informowaliśmy.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-1