reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Flextronics Przemysł elektroniczny | 27 lipca 2012

Flextronics: Spadek zysku w Q1/12

Dostawca EMS Flextronics poinformował o spadku zysku w pierwszym kwartale i wygenerowaniu przychodów ze sprzedaży niższych aż o 20% r/r.

Przychody netto ze sprzedaży wygenerowane w pierwszym kwartale, zakończonym 29 czerwca 2012 r., stanowiły 6 mld USD. W analizowanym okresie skorygowany zysk operacyjny wynosił 177 mln ISD, przy marży operacyjnej na poziomie 3%. Skorygowany zysk netto z działalności kontynuowanej stanowił 156 mln USD, a skorygowany zysk na akcję wzrósł o 10% r/r do 0,23 USD. Prognozy: Flextronics zakłada wygenerowanie w drugim kwartale, kończącym się 28 września 2012 r., przychodu ze sprzedaży na poziomie 5,9-6,3 mld USD. Skorygowany EPS ma stanowić około 0,21-0,25 USD.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1