reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© binoculars_andres_rodriguez-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 lipca 2012

Wsparcie dla firm z sektora elektronicznego

Ministerstwo Gospodarki przeznaczy 727 mln PLN z budżetu państwa na wsparcie nowych inwestycji, w tym w sektorze elektronicznym.

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” ma na celu wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Rada Ministrów zatwierdziła go w lipcu 2011 r. Program został zmieniony uchwałą z dnia 20 marca 2012 r. Środki budżetu państwa przeznaczone na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i realizacji nowych inwestycji w zakresie projektu szacuje się na 727 mln PLN. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych: a)      sektor motoryzacyjny - w szczególności produkcja: pojazdów samochodowych nadwozi, przyczep i naczep, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników, b)      sektor elektroniczny - w szczególności produkcja: komputerów, sprzętu oraz aparatury radiowej, telewizyjnej i telekomunikacyjnej, układów i podzespołów (w szczególności dla przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego, AGD i wojskowego), c)      sektor lotniczy – w szczególności produkcja: statków powietrznych, części i akcesoriów do statków powietrznych i ich silników, działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych, d)      sektor biotechnologii - w szczególności produkcja: w zakresie biotechnologii białej mającej zastosowanie w procesach przemysłowych i czerwonej związanej z medycyną i ochroną zdrowia (np. tworzenie nowych produktów leczniczych), e)      sektor nowoczesnych usług, f)       sektor badawczo-rozwojowy. Okres wsparcia nie może być dłuższy niż 5 lat.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-1