reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© david-alary-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 lipca 2012

Microtech przejmuje Innovation Technology Group S.A.

Microtech International S.A. z Wrocławia nabył 24.413.625 sztuk akcji zwykłych Innovation Technology Group S.A., które stanowią 97,65% kapitału spółki.

Zarząd Spółki Microtech International S.A. poinformował, że w dniu 20.07.2012 r. podpisał z osobami będącymi akcjonariuszami Innovation Technology Group S.A. umowy nabycia 24.413.625 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 PLN każda spółki Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Nabyte akcje stanowią 97,65% w kapitale i 97,65% w głosach ITG. Cena nabycia akcji ITG została określona łącznie na 52.786.170,19 PLN brutto. Nabycie akcji zostało sfinansowane w wyniku emisji akcji serii B w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności ze zbywającymi akcje ITG, którzy jednocześnie objęli akcje serii B spółki Microtech International S.A. Nabycie akcji ITG stanowi realizację procesu tworzenia grupy kapitałowej, o którym niedawno informowaliśmy.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2