reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alinoubigh-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 lipca 2012

Wizyty studyjne w Polsce 2011-2012 (cz. I)

W ramach ogólnopolskiej kampanii promującej postawy proinnowacyjne „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała w okresie wrzesień 2011 – czerwiec 2012, cykl wizyt studyjnych poświęcony innowacyjności.

Spotkania odbyły się we wszystkich województwach na terenie kraju. W programie znalazły się wizyty na terenie innowacyjnych firm, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów i jednostek naukowych opracowujących nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw. Działanie to, choć adresowane do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli nauki i mediów, spotkało się także z dużym zainteresowaniem instytucji otoczenia biznesu i administracji. Spotkania miały na celu: - zwiększenie dostępu do wiedzy nt. praktycznych aspektów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, - wymianę doświadczeń w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, - zapoznanie z potencjałami i ofertą jednostek naukowych opracowujących innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw, - zapoznanie z potencjałem i ofertą instytucji otoczenia biznesu tworzących warunki do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, - zainicjowanie współpracy między przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki, - zainspirowanie przedstawicieli mediów do publikacji materiałów dot. innowacyjności. Wizyty studyjne w liczbach: -19 wizyt; -ok. 280 uczestników; -18 miast. Wizyty studyjne 2011: Wrocław - 22 września Pierwsza z cyklu wizyta odbyła się we Wrocławiu i obejmowała zapoznanie uczestników m.in. z ofertą Wrocławskiego Parku Technologicznego. Pierwszym etapem spotkania była wizyta w pracowni wytwarzania i diagnostyki płytek oraz obwodów elektronicznych, laboratorium procesów biotechnologicznych oraz prototypowania obróbki mechanicznej zlokalizowanych w budynkach należących do WPT S.A. Uczestnicy wizyty uzyskali informacje dotyczące aktualnie prowadzonych prac badawczych w poszczególnych pracowniach, możliwości technicznych prezentowanego wyposażenia oraz wyjaśnienia na temat zasad dostępu i korzystania z laboratoriów i urządzeń znajdujących się na terenie Parku. Park prowadzi równolegle wiele projektów z dziedziny B+R, wspierając aktywnie wdrażanie innowacji w polskich firmach; włącza się aktywnie w promowanie innowacji udostępniając zainteresowanym przedsiębiorcom park maszyn oraz laboratoria. Opole - 25 października Wizyta na terenie województwa opolskiego umożliwiła gościom odwiedzenie m.in. firmy Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.: zwiedzanie hal produkcyjnych i warsztatów należących do spółki ulokowanej w Kędzierzynie-Koźlu. Liczny park maszyn i innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowywane przez firmę, a także renomowane grono odbiorców, wzbudziło duże zainteresowanie uczestników wizyty. Prezes Zarządu NTP S.A., pan Paweł Kocieniewski, szczegółowo opisywał każdą z mijanych linii produkcyjnych. Katowice/Gliwice - 4 listopada Nowoczesne laboratoria, innowacyjne rozwiązania, infrastruktura stwarzająca doskonałe możliwości rozwoju firm opartych o nowe technologie – to mieli okazję zobaczyć uczestnicy wizyty studyjnej, która odbyła się w Katowicach i Gliwicach. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach zaprezentował swój potencjał, możliwości i osiągnięcia w zakresie kompleksowego opracowywania oraz wdrażania nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Gości pozytywnie zaskoczyła bogata oferta Instytutu uwzględniająca potrzeby nie tylko górnictwa, ale również elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja systemu informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchuinfomat-e. Ta jedna z najnowszych innowacji Instytutu, przedstawiona przez pana Wojciecha Górkę z Zakładu Naukowo-Badawczego EMAG, charakteryzuje się unikalną w skali światowej funkcjonalnością. Rozwiązanie to pomaga osobom z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu w załatwianiu m.in. spraw urzędowych. Uczestnicy wizyty zapoznali się także z laboratoriami Instytutu, w tym Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC), które należy do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów tego typu w Polsce. Nowoczesna aparatura jaką dysponuje Instytut jest wykorzystywana aktualnie m.in. do badań nowych rozwiązań implementowanych w telewizorach LCD i LED na zlecenie znanego koncernu elektronicznego. Kolejna niezwykle interesująca instytucja w programie wizyty to Technopark Gliwice - Park Naukowo-Technologiczny, którego działania koncentrują się na tworzeniu nowych, innowacyjnych firm technologicznych, transferze technologii do MSP poprzez m.in. tworzenie korzystnych warunków gospodarowania, pośrednictwo w dostępie do technologii, pomoc w dostępie do laboratoriów uczelni a także w znalezieniu naukowców wspomagających aplikacje technologii w MŚP i realizację prac badawczych. Bogatą ofertę projektów dedykowanych przedsiębiorcom zaprezentował prof. Jan Kosmol, Prezes Zarządu Technoparku Gliwice. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z infrastrukturą parku, który udostępnia swoim lokatorom najnowocześniejsze wyposażenie m.in.: maszyny do obróbki strumieniem wodno-ściernym w technice 3D, wykonywania pomiarów przy wykorzystaniu maszyny pomiarowej współrzędnościowej, wytwarzania elementów maszyn i urządzeń metodą szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping), obróbki skrawaniem przedmiotów na 5-osiowym centrum frezerskim. Działania innowacyjne obejmują takie kierunki rozwojowe jak: technologie informacyjne i teleinformatykę, elektronikę, technologie związane z medycyną, biotechnologie, technologie proekologiczne, technologie związane z powłokami ochronnymi, szybkie prototypowanie i inne. Kulminacyjnym punktem wizyty na terenie woj. śląskiego było zapoznanie się z ofertą dwóch innowacyjnych firm – Redber oraz i3D S.A. Redber prowadzony przez dr inż. Wojciecha Legierskiego, to zespół specjalistów zajmujących się optymalizacją procesów przemysłowych poprzez skomplikowane algorytmy matematyczne opisywane w aplikacjach na komputery PC. Podczas rozmowy z założycielem firmy uczestnicy wizyty mieli możliwość zapoznania się ze sposobami komercjalizacji prac naukowych dostępnych na polskich uczelniach. Poznań - 18 listopada W województwie wielkopolskim odbyła się sygnowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wizyta studyjna w wielkopolskich instytucjach proinnowacyjnych. Jej celem było przybliżenie uczestnikom charakterystyki Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz osiągnięć spółki Solaris Bus & Coach S.A.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2