reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nyul-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 czerwca 2012

Polski producent sprzętu medycznego podbija Amerykę

Warszawski producent i dostawca innowacyjnych rozwiązań mobilnej diagnostyki kardiologicznej - Medicalgorithmics S.A. - ma za sobą udany rok. Dotacje unijne, bardzo dobre wyniki finansowe i zawojowanie amerykańskiego rynku to tylko kilka przykładów rozwoju polskiej firmy wysokich technologii.

Wyniki finansowe w 2011 r.: - I kwartał przyniósł Spółce znaczne zmiany i otworzył nowe rynki zbytu. Wygenerowane przychody netto stanowiły 1,38 mln PLN, wobec 0,71 mln PLN zysku netto. Oznacza to wzrost r/r kolejno o 66 i 91%; - II kwartał zamknięto z przychodami na poziomie 1,24 mln PLN, przy 0,63 mln PLN zysku netto; - III kwartał firma zakończyła wynikiem na sprzedaży równym 1,28 mln PLN, przy zysku netto na poziomie 0,62 mln PLN. Wyniki te stanowią wzrost r/r odpowiednio o 44 i 157%; - IV kwartał był rekordowy dla Spółki jeżeli chodzi o wyniki. Sprzedaż stanowiła 1,9 mln PLN, a zysk netto 1,05 mln PLN; - Wyniki za cały 2011 r.: przychody ze sprzedaży netto: 5,8 mln PLN, zysk netto: 3 mln PLN. Dotacje: - W październiku 2011 r. konsorcjum, którego firma jest członkiem, podpisało z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu eHealth Monitor. Jego realizację rozpoczęto w grudniu. Zakończenie projektu ma nastąpić pod koniec 2014 r. Jego wartość szacuje się na 4,078 mln EUR (kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2,779 mln EUR). Wartość części projektu realizowanej przez Medicalgorithmics wynosi 367,2 tys. PLN (kwota przyznanego dofinansowania wynosi 257,2 tys. EUR); - W połowie grudnia 2011 r. pozytywnie rozpatrzono wniosek firmy o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu "Opracowanie nowej generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej”. Przyznana kwota dotacji stanowi 1,78 mln PLN. Wydarzenia: - 9 listopada 2011 r. był pierwszym dniem notowań Medicalgorithmics na rynku NewConnect. W dniu debiutu akcje Spółki straciły 21,2% wartości, ale w kolejnych miesiącach kurs akcji Spółki istotnie wzrósł; - Z końcem grudnia 2011 r. Spółka zawarła umowę aliansu strategicznego z jednym z pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych. Wartość minimalna umowy, w ciągu 5 lat od jej zawarcia, wynosi 24,73 mln USD. --- Medicalgorithmics S.A. jest polską firmą wysokich technologii powstałą w 2005 roku, która dąży do osiągnięcia pozycji jednego z wiodących dostawców rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Do końca roku 2009 głównym obszarem działalności Spółki były „badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”. Działalność B+R Spółki finansowana była ze środków inwestorów prywatnych (fundusze zalążkowe) oraz ze środków publicznych – m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (SPO WKP), programu Innowator Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i środków finansowanych na naukę (Inicjatywa Technologiczna I i IniTech). Począwszy od drugiego kwartału 2010 r. najszybciej rosnącym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż wyrobów medycznych wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego i obsługi technicznej w USA.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1