reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Cyfrowy Polsat Przemysł elektroniczny | 05 czerwca 2012

Cyfrowy Polsat: Więcej dekoderów w magazynach

Przychody ze sprzedaży sprzętu Cyfrowego Polsatu spadły w pierwszym kwartale roku o 3.754 tys. PLN, czyli o 58,0%, do poziomu 2.720 tys. PLN.

Koszt własny sprzedanego sprzętu* spadł natomiast o 62,8%, do poziomu 5.497 tys. PLN. W raporcie Spółki czytamy: 'Spadki są wynikiem szeregu czynników, z których najbardziej istotne były: zmiana prezentacji przychodów i kosztów CPT z tytułu sprzedaży komponentów do produkcji dekoderów własnych oraz modemów do zewnętrznych podmiotów (obecnie, w przeciwieństwie do pierwszego kwartału 2011 roku, przychody i koszty są netowane, a sprzedaż odbywa się bez naliczania marży), spadek przychodów ze sprzedaży anten DTH oraz wzrost sprzedaży modemów, tabletów, anten Internetowych i routerów'. Wartość zapasów Cyfrowego Polsatu na dzień 31 marca 2012 r. wzrosła o 4,1% i stanowiła 185.376 PLN. Zmiana ta wynika głównie ze zwiększenia stanu dekoderów oraz zapasów materiałów do produkcji dekoderów. W I kwartale 2012 roku Spółka zakupiła od Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. dekodery i akcesoria do dekoderów o łącznej wartości 47.181 tys. PLN Przychody operacyjne CPT w pierwszym kwartale 2012 r. stanowiły 1.204 tys. PLN, wobec 534 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2010. * na sprzęt CP składają się dekodery, dyski do dekoderów, anteny, modemy Internetowe, routery i telefony
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2