reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Rasa Messina Francesca / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 12 kwietnia 2012

AC S.A. przejmuje Biazet S.A.

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało pakiet 40.33% akcji białostockiego Biazet S.A. giełdowej firmie AC S.A. Wartość transakcji to 28.4 mln zł.

AC S.A., giełdowy producent elektronicznych instalacji gazowych, kosztem 28.4 mln zł przejął wczoraj kluczowy pakiet akcji Biazet S.A. AC S.A. sfinansował ze środków własnych oraz z kredytu w wysokości 25 mln zł. Dane finansowe Podstawowe wyniki finansowe, charakteryzujące działalność Biazet S.A. w roku 2011, przedstawiają się następująco (w nawiasie dane za rok 2010): - przychody ze sprzedaży 546,5 mln PLN (514,2 mln PLN) - EBIDTA 22,9 mln PLN (13,8 mln PLN) - EBIT 19.8 mln PLN (10,7 mln PLN) - zysk netto 9,0 mln PLN (8,0 mln PLN) - kapitał własny 72,5 mln PLN (63,5 mln PLN) Działalność Biazet S.A. Zarząd AC S.A. informuje, iż Biazet S.A. prowadzi działalność operacyjną o profilu produkcyjnym zbliżonym do charakteru działalności gospodarczej AC S.A. Biazet S.A. jest podmiotem o długim, kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w branży elektronicznej i elektrotechnicznej, dysponującym kadrą inżynieryjną o wysokich kwalifikacjach uzyskanych w trakcie współpracy z wymagającymi odbiorcami i partnerami handlowymi. Biazet S.A. jako tak zwany Producent Oryginalnego Wyposażenia (Original Equipment Manufacturer) oraz tak zwany Producent Usługowy (Contract Manufacturer), montuje sprzęt elektrotechniczny (drobne AGD, tj. odkurzacze i ekspresy do kawy) dla Philips Consumer Lifestyle International B.V. oraz sprzęt oświetleniowy użytku domowego (lampki w technologii LED) dla Philips Consumer Luminaires. Biazet S.A. prowadzi również działalność w zakresie wynajmu nieruchomości własnych (powierzchnie biurowe, handlowe i produkcyjno – magazynowe). Cel przejęcia Zamiarem AC S.A. w związku z nabyciem akcji Biazet S.A. jest zwiększenie skali prowadzonej działalności gospodarczej zarówno w wyniku uruchomienia przez AC S.A. produkcji zaopatrzeniowej i kooperacji na rzecz Biazet S.A., jak i poprzez wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych. Planowane jest również poszerzenie profilu oferowanych wyrobów i usług, dywersyfikacja źródeł przychodów i rynków zbytu oraz uzyskanie efektów synergii kosztowej oraz wzajemne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia kadrowego. Zamierzeniem Spółki jest także - po przeprowadzeniu uszczegółowionej analizy - opracowanie planu stopniowego zwiększenia przychodów z najmu majątku trwałego posiadanego przez Biazet S.A. W szczególności przewidywana jest reorganizacja i optymalizacja zagospodarowania terenów posiadanych przez Biazet S.A., która po uwzględnieniu potrzeb wynikających z działalności gospodarczej obu spółek, będzie miała na celu wygospodarowanie większej powierzchni możliwej do wykorzystywania w celach komercyjnych (wynajem) oraz dostosowanie oferowanych powierzchni handlowych do współczesnych standardów i wymogów klientów, umożliwiające docelowo zwiększenie uzyskiwanych dochodów z wynajmu. Działaniom mającym na celu identyfikację i wykorzystanie elementów synergii pomiędzy AC S.A. i Biazet S.A. sprzyjać będzie bliska geograficznie lokalizacja obu spółek, ułatwiająca wzajemną współpracę oraz optymalizację zagospodarowania nieruchomości.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2