reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Artech Przemysł elektroniczny | 25 lutego 2009

Zakład Elektroniki Górniczej połączy się z ZEG-PCB

Zakład Elektroniki Górniczej łączy się z dwoma swoimi spółkami zależnymi – ZEG-PCB Sp. z o.o. oraz ZEG-Energetyka Sp. z o.o.

Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. jest producentem urządzeń elektroniki i automatyki górniczej. Przedmiotem działalności ZEG-PCB sp. z o.o. jest produkcja obwodów drukowanych jedno- i dwustronnych. 23 lutego 2009 został podpisany przez ZEG S.A. z siedzibą w Tychach oraz Zarząd ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. w Tychach oraz Zarząd ZEG - PCB Sp. z o.o. w Tychach plan połączenia tych spółek. Połączenie polegać będzie na przeniesieniu całego majątku spółek przejmowanych na ZEG SA, będący do tej pory 100-procentowym właścicielem tych spółek. Uzasadnieniem dla planowanego połączenia jest potrzeba restrukturyzacji grupy kapitałowej ZEG S.A., co w horyzoncie czasowym długookresowym przyczyni się do obniżenia kosztów prowadzonej działalności oraz uprości stosunki organizacyjne grupy. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone na postawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla potrzeb połączenia na dzień 31 stycznia 2009 r. i zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 28 lutego 2009 r.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 17 2019 21:26 V13.3.21-1