reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz-szachowski-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 lutego 2012

Przejęcie przez TPV biznesu TV od Philipsa zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek przejęcie biznesu TV od Philipsa przez TPV Technology Ltd.

Komisja stwierdziła, że ​​transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Propozycja przejęcia biznesu TV od Philipsa przez TPV została ogłoszona w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy też ustalono, że TPV utworzy z Philipsem Spółkę JV, do której zostanie włączony biznes TV holenderskiej firmy. Nowa Spółka będzie w 70% należała do TPV, a w 30% do firmy Philips. Dodatkowo Spółka JV przejmie od Philipsa patenty i technologie, zakłady produkcyjne, organizacje komercyjne, siedziby, a także bazę 3.500 pracowników.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1