reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jenfu-cheng-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 lutego 2012

Stanowisko „Solidarności” w sprawie BriVictory

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez zarząd BriVictory oraz przedstawicieli KSSSE, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w mediach, zarząd TKZ „Solidarność” działający przy BriVictory przedstawił swoje stanowisko w w/w sprawie.

Prezentujemy oświadczenie zarządu TKZ „Solidarność” działającego przy BriVictory w Gorzowie Wielkopolskim: - w dniu 22.02.2012 odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego BriVictory z TKZ „Solidarność”, na którym Dyrektor Generalny zobowiązał się udzielić odpowiedzi nt. przyszłości przedsiębiorstwa. Mimo deklaracji ze strony zarządu, że takie informacje zostaną przekazane do godz. 12:00 dnia 24.02.2012 pracodawca uchylił się o odpowiedzi i nie udzielił żadnych wyjaśnień. - Związki zawodowe w zaistniałej sytuacji wystosowały pismo, w którym proponują zawarcie porozumienia, związanego z przyszłością pracowników. - W przypadku, gdy takie porozumienie nie zostanie zawarte Związek zostanie zmuszony do podjęcia bardziej drastycznych środków – wejście w spór zbiorowy z pracodawcą. Związek zawodowy ma nadzieję, że pracodawca jest otwarty na wspólne wypracowanie porozumienia, które umożliwi zachowanie stanowisk pracy podczas postoju produkcji i umożliwi dalszą jak do tej pory owocną długofalową współpracę, która przyczyni się do rozwoju firmy BriVictory oraz pozwoli na kontynuację działalności firmy w KSSSE. Jednocześnie informujemy, że pojawiające się w mediach informacje dotyczące sytuacji BriVictory, nie są zgodne z rzeczywistą sytuacją. Pracodawca zakomunikował, że w roku 2012 nie zostaną wdrożone żadne nowe projekty, pomimo wcześniejszych zapewnień. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że mimo wiedzy nt. sytuacji firmy już w 2011 roku, pracodawca utrzymywał załogę w przeświadczeniu, że masowa produkcja ruszy w 2012. Od tego momentu jednakże, następują indywidualne zwolnienia (maks. 9 osób/m-c), co może wskazywać na próbę uniknięcia zwolnień grupowych. Podpisano zarząd TKZ „Solidarność”. Agnieszka Wydra Krzysztof Klorek Kamil Jandy
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-2