reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tamas-ambrits-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 lutego 2012

Konsorcjum ARP i ITR będzie pracowało nad energooszczędnym oświetleniem

14 lutego 2012 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. Celem porozumienia jest komercjalizacja badań dotyczących wykorzystania nanostruktur węglowych.

Przedmiotem porozumienia jest prowadzenie wspólnych projektów ukierunkowanych na komercjalizację badań prowadzonych przez Instytut w obszarze technologii wytwarzania i aplikacji wykorzystujących nanostruktury węglowe. Jako pierwsze wspólne działanie zaplanowano utworzenie konsorcjum dla opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania na skalę przemysłową energooszczędnych źródeł światła nowej generacji, nad którymi pracuje Zakład nanotechnologii Instytutu. --- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Instytut Tele- i Radiotechniczny jest jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą kompleksowe i interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które rokują realne możliwości wdrażania w wielu działach gospodarki. W zakresie systemów teleinformatycznych i urządzeń Instytut prowadzi kompleksowe prace badawcze w zakresie e-systemów dla energetyki, systemów ultradźwiękowych, urządzeń cieplno-chemicznych, systemów do automatyzacji procesów przemysłowych oraz urządzeń i podzespołów piezoelektronicznych. W zakresie zaawansowanych technologii elektronicznych Instytut prowadzi badania nad technologiami montażu elektronicznego oraz obwodów drukowanych, technologią próżni, materiałów magnetycznych i technologią nanomateriałów.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1