reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 03 lutego 2012

Zielonogórski producent oświetlenia ponad prognozami

W IV kwartale 2011 roku spółki Grupy Kapitałowej LUG S.A. kontynuowały wzrosty na wszystkich poziomach operacyjnych i odnotowały dodatnią dynamikę przychodów, zysku operacyjnego i zysku netto.

Przychody W ujęciu narastającym dynamika przychodów ze sprzedaży po czterech kwartałach 2011 roku osiągnęła poziom +21%, w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku. W samym IV kwartale 2011 roku odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 21,5% w stosunku do IV kwartału 2010 roku. Zysk na sprzedaży Na poziomie skonsolidowanego zysku na sprzedaży, w IV kwartale 2011 roku GK LUG S.A. osiągnęła 2.107,02 tys. PLN (wzrost o 181,18%), co wynika z efektywniejszego wykorzystywania składników majątku spółki, zmniejszenia stanu zapasów, przy jednoczesnym zwiększeniu obrotów. EBITDA Wynik na działalności operacyjnej wyniósł w analizowanym kwartale br. 2.032,07 tys. zł (wzrost o 32,91%), natomiast EBITDA we wskazanym okresie wyniósł 3.679,30 tys. PLN (wzrost o 52,08%). © LUG / Obrazek posiada funkcję ZOOM Zatrudnienie Średniookresowa liczba pracowników w IV kwartale 2011 roku (382,57 os.) w stosunku do IV kwartału 2010 roku (381,79 os.) pozostała na bardzo zbliżonym poziomie. Ten wysoki poziom zatrudnienia wynika z charakterystycznej dla branży oświetleniowej fazy cyklu koniunkturalnego w II połowie roku i okresowym wzrostem popytu, a także jest odpowiedzią na intensywną ekspansję zagraniczną spółki LUG Light Factory Sp. z o. o. Na dzień 31.12.2011 r. Grupa Kapitałowa LUG S.A. zatrudniała 379 osób. Prognozy vs Wyniki © LUG
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1