reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PIT Przemysł elektroniczny | 27 grudnia 2011

Etap II restrukturyzacji Bumar Elektronika

Etap I – wyjściowy, Bumar ma już za sobą. Jego dziełem jest Dywizja Bumar Elektronika. W ramach Etapu II, 1 stycznia 2012 ma dojść do połączenia trzech spółek PIT, RADWAR i DOLAM.

Proces konsolidacji spółek wchodzących w skład Dywizji Elektronika jest elementem realizowanej od roku 2002 strategii przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego. Strategia ta stanowi odpowiedź na widoczne od wielu lat tendencje w europejskim i światowym przemyśle zbrojeniowym. Pierwszym etapem konsolidacji było utworzenie w 2010 r. grupy produktowej pod nazwą Dywizja Bumar Elektronika.
Kolejnym etapem jest przejęcie przez PIT S.A. spółek CNPEP RADWAR S.A. oraz PPPE DOLAM S.A. Od stycznia 2012 r. do momentu zmiany nazwy połączone firmy będą funkcjonować pod nazwą Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. Utworzona Spółka będzie miała bardziej uniwersalny charakter, a optymalizacja działań pozwoli zwiększyć wydajność produkcyjną i ograniczyć zbędne koszty, co przełoży się na rentowność produktów i wzmocnienie pozycji rynkowej. Koncentracja kapitału spowoduje zwiększenie konkurencyjności i siły przetargowej. Połączenie spowoduje także wzrost potencjału badawczo-rozwojowego, co wpłynie na innowacyjność produktową nowego podmiotu. Umożliwi to rozszerzenie współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie opracowywania nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz ich wdrożenia i produkcji. Od 1 stycznia 2012 r. zamiast składających się na Dywizję Bumar Elektronika Spółek CNPEP RADWAR S.A., PPPE DOLAM S.A. i PIT S.A. funkcjonować będzie już tylko PIT S.A. Pod jego szyldem obie przejęte spółki będą kontynuować swoją działalność. Umowy i kontrakty będą obsługiwane w sposób ciągły przez te same komórki i działy. Nazwa połączonej spółki: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. będzie obowiązywała do czasu jej zmiany na docelową: Bumar Elektronika S.A., co zgodnie z założeniem trzeciego etapu restrukturyzacji, powinno nastąpić w pierwszym półroczu 2012 r. © Bumar
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2