reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Telecolor - AKAI Przemysł elektroniczny | 21 grudnia 2011

Telecolor: 2010 był rokiem sukcesu, 2011 będzie jeszcze lepszy...

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o niezwykłym rozwoju polskiego producenta telewizorów – firmy Telecolor z gminy Iłowo-Osada. Udało nam się także dotrzeć do raportu finansowego za rok 2010. Wzrost przychodów o 184% w porównaniu z rokiem 2009 mówi sam za siebie.

- Przychody ze sprzedaży wzrosły z 28,6 mln PLN w roku 2009 do 52,5 mln PLN w roku 2010, co oznacza wzrost o 184%, - W analizowanym okresie firma wygenerowała wzrost zysku operacyjnego o 162%, do poziomu 2,1 mln PLN, - Przychody finansowe Telecolor na koniec 2010 r. wyniosły 231 tys. PLN, wobec 116 PLN w roku poprzednim, - Najwyraźniejszą poprawę obserwujemy przy zysku netto. W roku 2010 wygenerowano 1,4 mln PLN, wobec 340 tys. PLN na koniec roku 2009, - Kapitał własny na koniec analizowanego okresu był o 1,4 mln PLN wyższy niż w roku poprzednim i stanowił 3,4 mln PLN, - Wolumen produkcji Telecolor w roku 2010 wyniósł 60.000 sztuk.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2