reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechni Przemysł elektroniczny | 12 grudnia 2011

1.177 tys. PLN dotacji na tekstronikę

Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechniki Łódzkiej otrzymała 1.176.950 PLN unijnego dofinansowania na tekstroniczny system.

Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechniki Łódzkiej składa się z dwóch zespołów tworzących jej nazwę. W ramach POIG, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Katedra otrzymała dofinansowania do projektu badawczego 'Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięśni'. Przedmiotem projektu jest wytworzenie oraz przebadanie tekstronicznego systemu do elektrostymulacji prądowej mięśni w przypadku występowania dysfunkcji kończyn człowieka. Czas realizacji Projektu: I.2010 – XI.2012 Wartość projektu: 1.176.950 PLN Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% to tzw. wkład krajowy. --- Do obszarów zainteresowań naukowo-dydaktycznych Zespołu Tekstroniki Politechniki Łódzkiej należą: - Elektrotechnika i elektronika we włókiennictwie - Automatyzacja procesów przemysłowych oparta na sterownikach elektronicznych i komputerowych regulatorach cyfrowych  - Podstawowe problemy metrologii ogólnej i technicznej - Instrumentacja pomiarów; konstruowanie unikalnej elektronicznej aparatury pomiarowej - Systemy informatyczne obejmujące zarówno systemy sterujące jak i pomiarowe, w tym przyrządy wirtualne czwartej generacji - Tekstronika jako synergiczne połączenie technologii włókienniczych z zaawansowanymi układami elektronicznymi i informatyką, z wykorzystaniem elementów metrologii i automatyki - Identyfikacja obiektów włókienniczych i odzieżowych z użyciem zaawansowanych, mikroprocesorowych technik pomiarowych - Modelowanie obiektów oraz ich komputerowe badania symulacyjne weryfikowane eksperymentami prowadzonymi dla celów poznania i sterowania - Metodyka badań doświadczalnych, szczególnie planowanie eksperymentów i komputerowa analiza wyników pomiarów. Katedra uczestniczy w szeregu projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ich realizacji używane są np. analizatory obwodów R&S ZVA40 na pasmo 40GHZ, a także inne przyrządy Rohde&Schwarz, Tektronix itp.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1