reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Philips Przemysł elektroniczny | 05 lutego 2009

Prognoza rynku paneli do roku 2015

DisplaySearch zaprezentowało zaktualizowaną prognozę wzrostu rynku paneli do roku 2015, uwzględniającą wpływ obecnego kryzysu gospodarczego. Prognoza przewiduje znacznie wolniejszy wzrost rynku od przygotowanej rok wcześniej.

W roku 2009 rynek paneli ma być warty 85.9 mld USD. Do roku 2012, analitycy DisplaySearch spodziewają się średniej rocznej stopy wzrostu rynku na poziomie 5% w okresie do roku 2015. Prognoza przygotowana rok temu przewidywała, iż rynek paneli w roku 2015 osiągnie wielkość 140 mld USD. Obecnie prognoza wskazuje, iż rynek osiągnie wielkość 127.6 mld USD. Jest to spowodowane nie tyle obniżeniem średniorocznej stopy wzrostu rynku, co znacznie niższej bazy wyjściowej – rynek w roku 2009 ma być mniejszy od przewidywanego wcześniej o 37.8 mld USD. Analitycy DisplaySearch spodziewają się, iż w dalszym ciągu dominującą technologią wytwarzania płaskich paneli będzie TFT LCD. Jej udział w rynku w roku 2008 oszacowano na 89%, do roku 2015 ma on pozostać na praktycznie niezmienionym poziomie. Łącznie, na przestrzeni lat 2009-2015 analitycy spodziewają się sprzedaży o około 15% mniejszej aniżeli przewidywali rok wcześniej (-135 mld USD). Pośród głównych czynników, zmuszających DisplaySearch do obniżenia prognozy rozwoju rynku, jest spodziewane osłabienie popytu ze strony producentów monitorów PC oraz telefonów komórkowych. W przypadku tych aplikacji obniżono prognozę rozwoju w omawianym okresie o około 16%, a więc punkt procentowy niżej, aniżeli całość prognozy. Prognoza sprzedaży paneli w aplikacjach TV została natomiast obniżona o 13%.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 14 2019 15:58 V13.3.21-2