reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 04 listopada 2011

Microtech: trzykrotny wzrost zysku w Q3/11 r/r

Wrocławski Microtech International wygenerował w trzecim kwartale 2011 r. 7.344 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, wobec 8.810 tys. PLN jakie uzyskano w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Wyniki finansowe Microtech w trzecim kwartale 2011: - Przychody ze sprzedaży: 7.344 tys. PLN (8.810 tys. PLN); - Zysk operacyjny: 1.022 tys. PLN (210 tys. PLN); - Zysk netto: 949 tys. PLN (303 tys. PLN). Wyniki finansowe Microtech w okresie styczeń – wrzesień 2011: - Przychody ze sprzedaży: 11.507 tys. PLN (12.231 tys. PLN); - Zysk operacyjny: 339 tys. PLN (-523 tys. PLN); - Zysk netto: 179 tys. PLN (-584 tys. PLN). Mimo przesunięć w harmonogramie fakturowania wyniki Microtech International można uznać za satysfakcjonujące z uwagi na zrealizowanie zysku na poziomie bliskim 1 mln PLN w trzecim kwartale oraz 0,2 mln PLN, narastająco od początku roku. Daje to dobrą pozycję wyjściową do realizacji planów na kwartał czwarty i cały rok 2011. W analizowanym kwartale Microtech International S.A. w dalszym ciągu realizowała założoną i przyjętą do realizacji strategię rozwoju polegającą na działaniach zmierzających do poszerzenia oferty o technologie ciepłownicze oraz systemy automatyzujące obiekty. Dodatkowo podjęto działania mające na celu rozwijanie pozycji rynkowej firmy w sektorze przemysłowym.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2