reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© AC S.A. Przemysł elektroniczny | 03 listopada 2011

Białostocki AC S.A. pnie się w górę

Przychody AC S.A., producenta elektronicznych instalacji LPG dla motoryzacji z Białegostoku, w trzecim kwartale roku 2011 wzrosły o 10%, przy jednoczesnym wzroście zysku netto o 6,4% r/r.

W okresie trzech kwartałów 2011 r. nastąpił wzrost sprzedaży AC S.A. o 21,7% r/r do poziomu117.694 tys. PLN, zaś trzeci kwartał 2011 r. zakończył się ponad 10% wzrostem i osiągnięto przychody ze sprzedaży równe 35.347 tys. PLN. Wzrostowi przychodów towarzyszyła poprawa zysku netto Spółki zarówno w trzecim kwartale 2011 roku (6.623 tys. PLN, +6,4% r/r), jak i w okresie trzech kwartałów tego roku (20.734 tys. PLN, +17,4%r/r). W raportowanym okresie Spółka systematycznie inwestowała w rozwój infrastruktury produkcyjnej, intensyfikację działalności badawczo - rozwojowej oraz pozyskiwanie rynków zbytu, w tym poszerzanie sieci Partnerskich Warsztatów Serwisowych oraz warsztatów rekomendowanych przez AC SA. Rozpoczęto także współpracę z partnerami działającymi na nowych rynkach zagranicznych, takich jak Armenia i Kazachstan W końcówce III kwartału 2011 r. nastąpiło uruchomienie sprzedaży kilku innowacyjnych rozwiązań, w tym: - własnej listwy wtryskowej (kolejnego elementu mechanicznego instalacji gazowej) oraz - sterownika instalacji gazowych do silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, który umożliwi spalanie autogazu w całym zakresie obrotów silnika. Prowadzony przez Spółkę program inwestycyjny w rozbudowę mocy produkcyjnych, unowocześnienie parku maszynowego i budowę centrum badawczo-rozwojowego w III kwartale 2011 r. związany był z poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości 5,6 mln PLN. Zakończenie prac budowlanych związanych z budową centrum badawczo – rozwojowego, finansowanego z udziałem funduszy unijnych, planowane jest w listopadzie 2011 r. Z początkiem 2011 roku przystąpiono do planowania rozbudowy zaplecza produkcyjnego, które umożliwi komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych oraz przeniesienie produkcji wiązek elektrycznych z innej lokalizacji. Aktualnie Spółka realizuje proces uzyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń potrzebnych do uruchomienia procesu inwestycyjnego.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2