reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Relpol Przemysł elektroniczny | 30 sierpnia 2011

Relpol: zawarcie znaczącej umowy

W dniu wczorajszym polski producent przekaźników Relpol S.A. podpisał z firmą Zettler Electronics GmbH z siedzibą w Niemczech ramową umowę współpracy w zakresie dystrybucji produktów Relpolu.

Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków i zasad współpracy pomiędzy Relpol S.A. i Zettler Electronics GmbH dotyczących dostaw, sprzedaży i promocji produktów Relpolu. Relpol zobowiązuje się do produkcji wyrobów wskazanych w umowie, a Zettler między innymi do promocji i sprzedaży produktów oraz składania zamówień. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2015 r. i zostanie automatycznie przedłużona na okres kolejnych 5 lat, jeśli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o zakończeniu współpracy.
reklama
reklama
January 26 2021 10:57 V18.15.16-1