reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 20 stycznia 2009

Mikron spodziewa się ujemnego wyniku EBIT

Mikron Group w roku 2008 skompletowało portfel zamówień o wartości 233.6 mln CHF (-25.0%) oraz odnotowało sprzedaż na poziomie 263.9 mln CHF (-0.5%).

Zarówno poziom zamówień, jak i wielkość sprzedaży pozostawała pod negatywnym wpływem globalnej recesji oraz załamania przemysłu motoryzacyjnego. Niektóre z zakładów Mikron już dostosowały swoje zdolności produkcyjne do zmniejszonego poziomu zamówień. Również w nadchodzących miesiącach, odpowiednie środki dostosowawcze zostaną podjęte praktycznie we wszystkich zakładach na terenie Europy i USA. Prognoza wyniku operacyjnego po raz kolejny zostanie obniżona i będzie uwzględniał ujemny poziom EBIT. Mikron Group rozpoczyna rok 2009 z niewielkim opóźnieniem w realizacji zamówień. Spadek zamówień odzwierciedla spadek nastrojów Zamówienia w istotny sposób obniżyły się w porównaniu do poprzedniego okresu (-25.0%). Pomimo tego, iż mając na względzie silny wzrost zamówień w roku 2007, firma spodziewała się pewnego ich spadku, ze względu na spowolnienie gospodarcze był on znacznie większy niż oczekiwano. Po bardzo dobrej pierwszej połowie roku, dywizja Machining Technology w znacznym stopniu odczuła załamanie przemysłu samochodowego (-23.2%). Z kolei dywizja Assembly Technology, ze względu na stabilny rynek osobistych urządzeń medycznych w znacznie mniejszym stopniu została dotknięta recesją. Mimo tego, iż w ujęciu procentowym spadek zamówień był większy niż w przypadku branży samochodowej (-28.8%), dywizja ta oceniana jest znacznie lepiej ze względu na gwałtowny wzrost zamówień w roku 2007. Zadowalający poziom obrotów Sprzedaż ponownie osiągnęła zadowalający poziom, zbliżony do poprzedniego roku (-0.5%). Przyczyniły się do tego obie dywizje, pomimo faktu, iż Machining Technology musiała zmierzyć się w drugiej połowie roku z drastycznym spadkiem popytu (+1.4%). Dywizja Assembly Technology osiągnęła poziom jedynie nieco niższy aniżeli przed rokiem (-4.0%). Korekta prognoz. Mikron Group spodziewa się osiągnięcia ujemnego wyniku operacyjnego za rok 2008. Nieomal w całości za ten wynik odpowiedzialna jest dywizja Machining Technology. Dwa zamówienia, złożone przez kluczowych klientów, pociągnęły za sobą duże, jednorazowe wydatki. Dodatkowo, straty ponosi zakład w Rottweil (Niemcy) oraz przejęta w roku 2007 firma Namco SA (Szwajcaria). Również słabsze euro w stosunku do franka szwajcarskiego, a także spadek obrotów miały swój negatywny wpływ na wynik EBIT. Co więcej, spadający popyt oraz gorsze perspektywy sukcesu rynkowego wybranych przedsięwzięć, zmusiły firmę do dokonania odpisów aktualizacyjnych zapasów oraz kosztów prac rozwojowych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2