reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 16 stycznia 2009

Elcoteq redukuje 5000 stanowisk, zamyka zakłady w Rumunii, Rosji i USA

Elcoteq rozpoczął szeroki plan restrukturyzacji, którego celem jest utrzymanie rentowności firmy w roku 2009. Pierwszym etapem jest zamknięcie zakładów w Arad (Rumunia), Richardson (USA) oraz St. Petersburg (Rosja), a także konsolidacja działalności zakładów w Shenzen i Pekinie (Chiny)

Zarząd Elcoteq SE zdecydował o wprowadzeniu w życie intensywnego planu restrukturyzacji jeszcze podczas pierwszego kwartału roku, aby przygotować firmę na wyjątkowo niepewne warunki rynkowe w roku 2009. Plan jest kolejnym krokiem na drodze zwiększenia rentowności, efektywności kosztowej i operacyjnej. Plan restrukturyzacji nie oznacza zmiany strategii firmy, zawiera jedynie czynności dostosowujące firmę do spodziewanych zmian na rynku oraz zapewniające utrzymanie rentowności w roku 2009. Plan zawiera kilka elementów. Pierwszym etapem jest zamknięcie zakładów w Arad (Rumunia), Richardson (USA) oraz St. Petersburg (Russia), a także konsolidacja działalności zakładów w Shenzhen i Pekinie (Chiny). Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie redukcji personelu w niektórych zakładach na całym świecie. Łącznie, opisywane kroki mają zaowocować zmniejszeniem załogi o 5.000 osób (Elcoteq zatrudnia obecnie na świecie 21.000 personelu). Trzecim elementem planu jest podjęcie innych działań, nakierowanych na obniżkę kosztów, w tym sprzedaż maszyn i urządzeń, zawieszenie umów wynajmu/leasingu maszyn i nieruchomości, a także rezygnacja z części usług zewnętrznych. Nawet po przeprowadzeniu tych działań Elcoteq pozostanie firmą globalną i będzie kontynuować swoje operacje w zakładach w Meksyku, Brazylii, Estonii, Węgrzech, Chinach i Indiach. Plan ma na celu zmniejszenie kosztów o 80 - 100 milionów euro rocznie. Oszczędności będą stopniowo uwidaczniać się w wynikach firmy począwszy od drugiego kwartału 2009 i w znaczącym stopniu poprawią rentowność działalności w całym 2009 roku. W ujęciu księgowym, całkowity koszt planu restrukturyzacji oszacowany jest na 24 mln euro, z czego 15 mln obciąży wynik grudnia 2008, pozostała część przejdzie na 1Q 2009. Wydatki gotówkowe oszacowano na 10 mln euro. ’W sytuacjach, kiedy warunki rynkowe są tak trudne jak obecnie, wiele firm decyduje o zwiększeniu outsourcingu. Podejmujemy restrukturyzację, aby zapewnić konkurencyjność kosztową i wykorzystać nowe możliwości rynkowe’ powiedział Jouni Hartikainen, Prezes i CEO Elcoteq. Elcoteq podtrzymuje swoje prognozy na rok 2008, zawarte w raporcie okresowym za okres styczeń-wrzesień, poza dodatkowymi kosztami opisanymi powyżej. Według informacji wstępnej, sprzedaż w 4Q wyniosła około 889 mln euro (1,062.4 w 4Q 2007), natomiast zysk operacyjny bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji ukształtuje na poziomie 1 mln euro (rok wcześniej było to -24.9 mln euro straty z uwzględnieniem kosztów restrukturyzacji oraz -9,6 mln euro bez ich uwzględnienia).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1