reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Masters Przemysł elektroniczny | 27 maja 2011

Rozwój Masters ze Straszyna, dzięki dotacjom unijnym

Na przełomie ostatnich dwóch lat Masters dwukrotnie otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych. W ostatni projekt, związany z produkcją kart RFID, zainwestowano ponad 1.1 mln zł.

Na przełomie ostatnich dwóch lat Masters dwukrotnie otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych. Ostatni projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o. ze Straszyna poprzez wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia personalizacji i produkcji kart RFID”, który zakończono z początkiem tego, wyceniono na 1.127.890 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Rozwój i innowacje w MŚP", Działanie 1.1. „Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa”, Podrozdział 1.1.2. „Małe i Średnie przedsiębiorstwa”. Całkowity koszt realizacji projektu: 1 127 890 zł - w tym wydatki kwalifikowalne: 924 500 zł - w tym wydatki niekwalifikowalne: 203 390 zł Projekt był współfinansowany ze środków publicznych w kwocie 462 250 zł (50%) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 462 250 zł (50%). Masters był także beneficjentem tego programu w roku 2009. Wtedy to firma zakupiła nową linię technologiczną, która umożliwiła wytwarzanie modułów elektronicznych. Całkowity koszt projektu, który zakończono w maju 2010 wyniósł 1.820.240 zł. ----- Masters jest firmą elektroniczną specjalizującą się w usługach dotyczących: projektowania urządzeń elektronicznych, logistyki komponentów elektronicznych, doradztwie technicznym i usługach produkcji.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2