reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Lena Lighting Przemysł elektroniczny | 20 maja 2011

Lena Lighting: sprzedaż krajowa w dół, zagraniczna w górę w 1Q/11

Przychody jednostkowe ze sprzedaży Lena Lighting S.A., polskiego producenta sprzętu oświetleniowego, za 1 kwartał 2011 r. były porównywalne z przychodami w analogicznym okresie 2010 r. i osiągnęły poziom 21.759 tys. zł, przy wzroście zysku netto do kwoty 1.501 tys. zł w stosunku do zysku netto za 1 kwartał 2010 r. wynoszącego 504 tys. zł.

Przychody Spółki na rynku krajowym w 1 kwartale roku 2011 były niższe o 10,18% niż w 1 kwartale roku 2010 i zamknęły się kwotą 11.428 tys. zł, w porównaniu do sprzedaży w 2010 r. kiedy wynosiły 12.723 tys. zł. Na rynkach zagranicznych wartość przychodów w 1 kwartale 2011 r. zamknęła się kwotą 10.331 tys. zł, w odniesieniu do 8.975 tys. zł za 2010r., co stanowi wzrost o 15,11%. W komunikacie Spółki czytamy: 'Priorytetem dla Zarządu Spółki w 2011 r. jest rozwój działalność Spółki poprzez wzrost organiczny. Wzrost ten ma być zrealizowany poprzez wprowadzanie na rynek produktów opartych o nowe technologie i utrwalanie marki Lena Lighting w świadomości odbiorców, doskonalenie elastyczności kosztowej oraz dalszą poprawę rentowności zysku netto Spółki i Grupy Kapitałowej'. Wyniki finansowe Grupy Lena Lighting S.A. w I kwartale 2011: - Przychody ze sprzedaży netto: 21.759 tys. zł (1Q/2010: 21.698 tys. zł) - Zysk operacyjny: 1.366 tys. zł (1Q/2010: 410 tys. zł) - Zysk brutto: 1.130 tys. zł (1Q/2010: 1.197 tys. zł) - Zysk netto: 1.501 tys. zł (1Q/2010: 504 tys. zł) - Zysk na akcję: 0.06 zł (1Q/2010: 0.02 zł)
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-2