reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 17 maja 2011

Apator: 'Być liderem w Europie Środkowo-Wschodniej'

Grupa Apator dąży do uzyskania pozycji lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju i sprzedaży zarówno systemów i aparatury pomiarowej, jak i aparatury łącznikowej.

Wyniki pierwszego kwartału 2011 r. pokazują, że cel ten jest realny. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 39% do poziomu 107.127 tys. zł r/r, przy zysku operacyjnym wyższym w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 125% i wynoszącym 12.401 tys. zł. Wyniki finansowe Grupy Apator w I kwartale 2011: - Przychody ze sprzedaży: 107.127 tys. zł (+39.05% r/r) - Zysk operacyjny: 12.401 tys. zł (+124.66% r/r) - EBITDA: 16.533 tys. zł (+80.71% r/r) - Zysk netto: 9.164 tys. zł (+48.84% r/r) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Apator w okresie pierwszego kwartału 2011 r. ukształtowały się na poziomie 107.127 tys. zł, tj. wyższym o 30.087 tys. zł lub o 39,05%, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2010. W okresie pierwszego kwartału 2011 r w stosunku do I kwartału 2010 r. nastąpił: - wzrost sprzedaży w segmencie aparatury pomiarowej o 24.706 tys. zł, do poziomu 77.707 tys. zł - wzrost sprzedaży w segmencie aparatury łącznikowej o 4.370 tys. zł, do poziomu 27.400 tys. zł - wzrost pozostałej sprzedaży o 1.011 tys. zł, do poziomu 2.020 tys. zł. W wyniku powyższych zmian, wzrósł udział aparatury pomiarowej w przychodach ze sprzedaży ogółem z 68,80% w I kwartale 2010 r. do 72,54% w I kwartale 2011 r. Grupa Apator w okresie pierwszego kwartału 2011 r. uzyskała przychody ze sprzedaży eksportowej na poziomie 33.795 tys. zł, tj. wyższym o 14.747 tys. zł lub o 77,42%, w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r. Udział eksportu w sprzedaży ogółem wzrósł z poziomu 24,72% w pierwszym kwartale 2010 r. do 31,55% w pierwszym kwartale 2011 r. Stan zatrudnienia w Grupie Apator na dzień 31 marca 2011 r. kształtował się na poziomie 1.888 osób, co stanowi wzrost o ponad 14% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy to zatrudnionych we wszystkich spółkach Grupy było 1.653 pracowników.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1