reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 13 maja 2011

2,5 mln zł na nowoczesną aparaturę w Politechnice Świętokrzyskiej

O nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, zakupioną za 2,5 mln zł z funduszy UE, wzbogaciło się laboratorium mechaniki pękania oraz laboratorium mechaniki doświadczalnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W środę przekazano do użytku nowe wyposażenie tych placówek.
Oba laboratoria będą służyć pracownikom i studentom Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn do badań w zakresie inżynierii materiałowej. Obecne wyposażenie laboratoriów pozwala dokonać precyzyjnej i wnikliwej oceny stanu właściwości materiałów, służących m.in. do budowy maszyn.

Znajomość tych właściwości ma podstawowe znaczenie dla rozwoju techniki i technologii.
Laboratorium mechaniki pękania zostało wyposażone w maszynę wytrzymałościową hydropulsacyjną z dodatkowym oprzyrządowaniem, dwa defektoskopy ultradźwiękowe - do precyzyjnej lokalizacji wad oraz do pomiaru grubości elementów, a także w twardościomierz przenośny. Sprzęt ten kosztował 1,7 mln zł; na samą maszynę wydatkowano ponad 1,55 mln zł.
Z kolei do laboratorium mechaniki doświadczalnej zakupiono mikroskop optyczny do analizy struktur i mikroskop laboratoryjny do śledzenia wzrostu pęknięć, adaptację maszyny UTS z dodatkowym wyposażeniem (m.in. ekstensometrami), maszynę wytrzymałościową do małych obciążeń, twardościomierz i komputery.

Obecny na uroczystym otwarciu unowocześnionych laboratoriów wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Witold Jurek wyraził nadzieję, że inwestycje w infrastrukturę badawczą przyczynią się do "silnego" rozwoju nauki w Polsce, od którego zależy postęp w gospodarce i dobrobyt wszystkich obywateli. "Środki przeznaczone na inwestycje w szkolnictwo to najlepiej inwestowane pieniądze w kraju" - ocenił.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak podkreślił, że uczelnia ta specjalizuje się w badaniach właściwości materiałów. Jak zaznaczył, m.in. od 40 lat zajmuje się tą dziedziną wiedzy prof. Andrzej Neimitz, który w tym roku akademickim wykłada na Uniwersytecie Technicznym w Helsinkach.

Na nową aparaturę dla laboratorium mechaniki pękania wydatkowano pieniądze w ramach projektu "MODIN II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej", współfinansowanego z funduszu programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wyposażenie laboratorium mechaniki doświadczalnej unowocześniono natomiast w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego". Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego otrzymali - w ramach programu Innowacyjna Gospodarka - łącznie 90 mln zł na modernizację i wyposażenie bazy badań. Środki są inwestowane w 17 laboratoriów politechnicznych i 15 uniwersyteckich.

Na czterech wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej kształci się obecnie ok. 8,5 tys. studentów w ramach 12 kierunków i ponad 33 specjalności. Uczelnia oferuje studia I, II i III stopnia. Posiada prawo doktoryzowania w sześciu dyscyplinach technicznych oraz habilitacji w trzech dyscyplinach. Zatrudnia prawie 400 nauczycieli akademickich.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
Załaduj więcej newsów
June 15 2018 00:12 V9.6.1-2