reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 13 maja 2011

2,5 mln zł na nowoczesną aparaturę w Politechnice Świętokrzyskiej

O nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, zakupioną za 2,5 mln zł z funduszy UE, wzbogaciło się laboratorium mechaniki pękania oraz laboratorium mechaniki doświadczalnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W środę przekazano do użytku nowe wyposażenie tych placówek.

Oba laboratoria będą służyć pracownikom i studentom Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn do badań w zakresie inżynierii materiałowej. Obecne wyposażenie laboratoriów pozwala dokonać precyzyjnej i wnikliwej oceny stanu właściwości materiałów, służących m.in. do budowy maszyn. Znajomość tych właściwości ma podstawowe znaczenie dla rozwoju techniki i technologii. Laboratorium mechaniki pękania zostało wyposażone w maszynę wytrzymałościową hydropulsacyjną z dodatkowym oprzyrządowaniem, dwa defektoskopy ultradźwiękowe - do precyzyjnej lokalizacji wad oraz do pomiaru grubości elementów, a także w twardościomierz przenośny. Sprzęt ten kosztował 1,7 mln zł; na samą maszynę wydatkowano ponad 1,55 mln zł. Z kolei do laboratorium mechaniki doświadczalnej zakupiono mikroskop optyczny do analizy struktur i mikroskop laboratoryjny do śledzenia wzrostu pęknięć, adaptację maszyny UTS z dodatkowym wyposażeniem (m.in. ekstensometrami), maszynę wytrzymałościową do małych obciążeń, twardościomierz i komputery. Obecny na uroczystym otwarciu unowocześnionych laboratoriów wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Witold Jurek wyraził nadzieję, że inwestycje w infrastrukturę badawczą przyczynią się do "silnego" rozwoju nauki w Polsce, od którego zależy postęp w gospodarce i dobrobyt wszystkich obywateli. "Środki przeznaczone na inwestycje w szkolnictwo to najlepiej inwestowane pieniądze w kraju" - ocenił. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak podkreślił, że uczelnia ta specjalizuje się w badaniach właściwości materiałów. Jak zaznaczył, m.in. od 40 lat zajmuje się tą dziedziną wiedzy prof. Andrzej Neimitz, który w tym roku akademickim wykłada na Uniwersytecie Technicznym w Helsinkach. Na nową aparaturę dla laboratorium mechaniki pękania wydatkowano pieniądze w ramach projektu "MODIN II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej", współfinansowanego z funduszu programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wyposażenie laboratorium mechaniki doświadczalnej unowocześniono natomiast w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego". Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego otrzymali - w ramach programu Innowacyjna Gospodarka - łącznie 90 mln zł na modernizację i wyposażenie bazy badań. Środki są inwestowane w 17 laboratoriów politechnicznych i 15 uniwersyteckich. Na czterech wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej kształci się obecnie ok. 8,5 tys. studentów w ramach 12 kierunków i ponad 33 specjalności. Uczelnia oferuje studia I, II i III stopnia. Posiada prawo doktoryzowania w sześciu dyscyplinach technicznych oraz habilitacji w trzech dyscyplinach. Zatrudnia prawie 400 nauczycieli akademickich. Źródło: PAP - Nauka w Polsce
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
April 20 2019 11:13 V13.1.0-1