reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES-SYSTEM Przemysł elektroniczny | 13 maja 2011

Grupa ES-SYSTEM: Wzrost zysku netto o 968% w 1Q.2011

Przychody ze sprzedaży Grupy ES-SYSTEM po 1Q.2011 roku wyniosły 33,8 mln zł i były wyższe o 14,22% od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie dzięki stabilnej sprzedaży w kraju i dynamicznym wzrostom za granicą.

W I kw. br. sprzedaż krajowa wzrosła o 7,31% r/r do poziomu 26,1 mln zł. Wzrost przychodów nastąpił głównie w branżach mniej dotkniętych przez kryzys, np. oświetlenie uliczne i parkowe, gdzie zanotowano 40% wzrostu sprzedaży r/r. Ściślejsza współpraca z odbiorcą hurtowym oraz intensyfikacja działań w obszarze promocji energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych przełożyły się na umocnienie pozycji Grupy na rynku. Ważniejsze realizacje krajowe spółki ES-SYSTEM w I kw. 2011 roku: · Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego miasta i gminy Kunów (woj. świętokrzyskie) · Sąd w Rybniku · Hotel Qubus w CH Sfera II w Bielsku-Białej · Prywatny Szpital – Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy „PRO FAMILIA” w Rzeszowie · Biurowiec Platinium w Warszawie · Dworzec PKP Warszawa Wschodnia W I kw. br. sprzedaż eksportowa Grupy wzrosła o 46,52% r/r do poziomu 7,6 mln zł, w związku z ożywieniem gospodarczym w krajach Unii, do której Grupa kieruje ok. 80% całej sprzedaży zagranicznej. W omawianym okresie Grupa zrealizowała liczbę zamówień zagranicznych w ilości przewyższającej średnią dla wcześniejszych kwartałów. Na koniec kwartału sprzedaż eksportowa stanowiła 22,6% sprzedaży Grupy wobec 17,6% w analogicznym okresie 2010 roku. W I kw. 2011 roku zrealizowano, bądź kontynuowano realizację wielu ciekawych projektów oświetleniowych, a wśród nich: · Staff Accommodation Building for Emirates National School - Mohammed Bin Zayed City, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie · Uniwersytet w Teruel, Hiszpania · Realizacja prac przy projekcie Centralnego Banku Kuwejtu · Zakończenie I etapu oświetlenia ulicznego Aarhus w Danii · Airport Santiago, Galicia Province w Hiszpanii W I kw. br. znacznie zwiększył się udział sprzedaży w Danii (do 25% z 6% na koniec 2010 roku) oraz w Hiszpanii (do 13% wobec 8% na koniec 2010 roku). Znaczący wzrost udziału rynku duńskiego to efekt wygranego przetargu międzynarodowego na oświetlenie zewnętrzne nowego centrum miasta Aarhus. Zysk operacyjny po I kw. 2011 roku wzrósł o 300,57% do poziomu 1,4 mln zł. Grupa osiągnęła rentowność EBIT na poziomie 4,13% wobec 1,18% w analogicznym okresie 2010 roku. Wzrost zysku i rentowności operacyjnej Grupy jest pochodną lepszych wyników na sprzedaży i wzrostu wartości wypracowanej marży. Wartość marży była większa o 1,4 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysoka wartość wzrostu zysku operacyjnego wynika z niskiej bazy roku ubiegłego. Wypracowany w trzech pierwszych miesiącach 2011 roku zysk netto wyniósł 1,1 mln zł i był wyższy o 968% r/r. Rentowność sprzedaży netto osiągnęła poziom 3,19% wobec 0,34% w 2010 roku. Bezpośrednim powodem znacznego polepszenia zysku netto w I kw. 2011 roku względem porównywalnego okresu ubiegłego roku był lepszy wynik na działalności operacyjnej, jako pochodna lepszego zysku ze sprzedaży. Dodatkowo Grupa osiągnęła lepszy wynik na działalności finansowej o około 200 tys. zł. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY W 2011 ROKU W 2011 roku ES-SYSTEM planuje realizację strategii sprzedażowej polegającej na dywersyfikacji klientów, stymulacji sprzedaży w kanale hurtowym oraz umacnianiu pozycji ES-SYSTEM w obszarze sprzedaży do dystrybucji (duże sieci hurtowe), a także dalszy rozwój oferty energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego. ES-SYSTEM utrzymuje dobrą kondycję finansową, stabilną pozycję konkurencyjną i wykazuje wysokie bezpieczeństwo finansowe. Na koniec I kw. 2011 roku Grupa dysponowała gotówką w wysokości 16 022 tys. zł. W ocenie Zarządu II kw. br. powinien przynieść dalszy wzrost sprzedaży Grupy na rynkach eksportowych. Sprzedaż krajowa będzie pozostawać pod wpływem czynników związanych z sezonowością branży, która w 2011 roku uległa przesunięciu z okresu zimowego na okres kwietnia-maja w związku z ożywieniem rynku pod koniec2010 roku. Zamówienia realizowane pod koniec 2010 roku były w znacznym stopniu rozliczane w I kw. br. W ocenie Zarządu 2011 rok powinien być przełomowy dla branży. Dobra koniunktura w budownictwie krajowym w I kw. br., wzrosty w sprzedaży kabli i przewodów powinny w znaczący sposób wpłynąć na wyniki segmentu w drugiej połowie 2011 roku. Dodatkowy impuls wzrostowy będzie związany z realizacją wielu obiektów pod EURO 2012. Źródło: ES-SYSTEM
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-2