reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Kimball Przemysł elektroniczny | 06 maja 2011

Sprzedaż Kimball EMS wzrasta o 5% r/r

W trzecim kwartale roku obrotowego 2011 przychody netto ze sprzedaży Kimball w segmencie EMS wzrosły o 5% w porównaniu do analogicznego kwartału w roku ubiegłym. Zwiększona sprzedaży do klientów w branży medycznej i przemysłowej częściowo została zniwelowana przez spadek przychodów ze sprzedaży u klientów w sektorze motoryzacyjnym i bezpieczeństwa publicznego.

- Przychody netto ze sprzedaży Kimball w segmencie EMS wzrosły w trzecim kwartale roku obrotowego 2011 o 5% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku 2010 i aż o 10% porównując z kwartałem drugim roku 2011. © Kimball International - Zysk brutto jako procent przychodów netto ze sprzedaży w segmencie EMS wzrósł o 0.3 punktu procentowego w porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego. - Sprzedaż i koszty administracyjne w tym segmencie wzrosły o 8%, częściowo w związku z rosnącymi kosztami pracy. - Wspomniany już trzeci kwartał roku fiskalnego 2010 przyniósł 6.7 mln USD zysku przed opodatkowaniem i związanych z nim korzyści podatkowych, wynikających ze sprzedażą gruntu i zakładu w Polsce. - Zysk operacyjny z wyłączeniem sprzedaży gruntów i zakładu w Polsce oraz kosztów restrukturyzacji w segmencie EMS wzrósł z 4.3 mln USD w trzecim kwartale roku fiskalnego 2010 do 4.5 mln USD w trzecim kwartale roku fiskalnego 2011 r. - głównie za sprawą wyższego wolumenu sprzedaży i poprawy marż brutto.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-2