reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© TPV Przemysł elektroniczny | 03 maja 2011

Philips przenosi biznes TV do TPV

Royal Philips Electronics ogłosiło zawarcie długoterminowego partnerstwa strategicznego z TPV Technology w zakresie działalności TV. Philips będzie posiadał 30% w nowej spółce, zaś TPV – 70%.

Nowa spółka będzie odpowiedzialna za projektowanie, produkcję, dystrybucję, marketing i sprzedaż w obrębie biznesu TV Philips'a na całym świecie, z wyjątkiem Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku i niektórych krajów Ameryki Południowej. W ramach transakcji, firma Philips udzieli spółce joint venture prawo do używania marki Philips na rynku TV, z uwzględnieniem prawa wykorzystania patentów, pracowników, klientów i dysponowaniem zapasami na całym świecie z wyłączeniem wyżej wymienionych obszarów. W zamian Philips będzie generował przychody wynikające z należności licencyjnych. Najważniejsze warunki umowy: - Philips udziela spółce prawo do używania marki Philips na wstępny okres pięciu lat z automatycznym odnowieniem na kolejne pięć lat; - Nowa spółka będzie płaciła Philipsowi tantiemy w wysokości co najmniej 50 mln EUR począwszy od roku 2013; - Philips otrzymuje 30% udziałów w nowej spółce, TPV – 70%; - Podpisanie ostatecznej umowy ma nastąpić w trzecim kwartale 2011 r., a całkowite zamknięcie transakcji i rozpoczęcie działalności spółki joint venture będą miały miejsce jeszcze przed końcem roku.  
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1