reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© FagorMastercook Przemysł elektroniczny | 16 marca 2011

Koniec sporu zbiorowego w FagorMastercook

Zarząd wrocławskiego producenta AGD, FagorMastercook oraz organizacje związkowe osiągnęły w toku mediacji kompromis. Wczoraj wolę obydwu stron przypieczętowano porozumieniem, które kończy trwający od listopada ubiegłego roku spór zbiorowy.

W podpisanym dokumencie zawarto ustalenia dotyczące m.in. wysokości dodatku stażowego, zmian w zapisach Układu Zbiorowego Pracy oraz warunków wypłaty premii dla pracowników.    Od samego początku rozmów wszystkim partnerom zaangażowanym w mediację zależało na tym, by jak najszybciej osiągnąć kompromis. Dzięki temu, mimo rozbieżności wstępnych stanowisk, mediacje w ramach sporu zbiorowego trwały niecałe dwa tygodnie. Podpisane porozumienie sygnowały wszystkie organizacje związkowe, które pozostawały z Pracodawcą w sporze zbiorowym, czyli NSZZ Solidarność, ZZ Metalowcy oraz WZZ Sierpień 80. - Cieszę się, że zwyciężyła odpowiedzialność za naszą Firmę i realna ocena możliwych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych – podsumował wynik mediacji Prezes Zarządu FagorMastercook, Ireneusz Bartnikowski. Przypominamy, że związki zawodowe rozpoczęły spór zbiorowy z zarządem spółki 23 listopada 2010 r. Domagały się podwyższenia wynagrodzeń o 10% rocznie. W związku z brakiem komunikacji związkowcy zdecydowali się w styczniu 2011 r. na oflagowanie bramy zakładu i przystąpienie do strajku włoskiego.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-2