reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 12 listopada 2010

Amica odradza się na rynku AGD

W okresie od stycznia do września 2010 r. Grupa Amica wypracowała zysk netto na poziomie ponad 7,0 mln zł, co oznacza poprawę o blisko 7,9 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r. Osiągnięto wzrost rentowności na sprzedaży zarówno w samym III kwartale (o 1,1 p.p.), jak i po 3 kwartałach (o 1,7 p.p.), który nastąpił w wyniku obniżki cen komponentów w I półroczu oraz wzrostu udziału sprzedaży na rynki wschodnie.

Po 3 kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 16 mln zł w porównaniu do 2009 r. Przy czym, w sprzedaży w 2010 r. znajdują się przychody ze sprzedaży materiałów i półproduktów do Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp z o.o. (SEPM) o łącznej wartości 15,8 mln zł, które stanowiły element transakcji sprzedaży fabryki pralek i lodówek zrealizowanej w II kwartale. Oznacza to, że sprzedaż Grupy w złotych pozostała na poziomie z 2009 r. Wzrost przychodów eksportowych ze sprzedaży produktów i towarów nastąpił głownie dzięki wyższej sprzedaży na rynku wschodnim, w tym głównie w Rosji. Jednocześnie nieznacznie spała sprzedaż produktów w Polsce (o ‐0,8%). Dynamika spadku sprzedaży w Polsce była dużo niższa niż dynamika całego rynku (spadek o ‐16,3%), co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych o 0,7 p.p. Najważniejsze informacje: - Wzrost sprzedaży ogółem o 15,9 mln zł - Wzrost udziałów rynkowych w rynku polskim o 0,7 p.p. - Wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim o 65% - Wzrost zysku brutto na sprzedaży o 19,7 mln zł - Wzrost rentowności brutto na sprzedaży o 1,7 p.p. - Wzrost zysku netto o 7,9 mln zł - Redukcja zadłużenia odsetkowego o ponad 200 mln zł - Spadek poziomu zadłużenia Grupy do 60,5% z 73,4% - Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (fabryka lodówek i pralek) firmie Samsung (204,5mln zł)
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1