reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 listopada 2008

Kimball pokazał jedynie niewielki wzrost przychodów w 1Q roku fiskalnego

Dział Electronic Manufacturing Services Kimball’a w 1Q bieżącego roku fiskalnego uzyskał przychody na poziomie 182.9 mln USD. Oznacza to 3% wzrost w stosunku do 1Q poprzedniego roku obrachunkowego (w przypadku Kimball rok fiskalny zaczyna się 1 lipca).

Sprzedaż do klientów z przemysłów medycznego oraz bezpieczeństwa publicznego wzrosła w stosunku do 1Q poprzedniego roku, natomiast sprzedaż do sektorów samochodowego oraz kontroli przemysłowej obniżyła się. Rezultaty finansowe 1Q pozostawały pod negatywnym wpływem kosztów nadwyżki zdolności produkcyjnych, kosztów nieefektywnego wykorzystania siły roboczej w wybranych lokalizacjach, a także przewidywanych wydatków, związanych z realizowanym programem konsolidacji i restrukturyzacji operacji w Europie (w szczególności są to koszty związane z przenosinami produkcji z Longford w Irlandii do Polski). Ta początkowa faza generalnego planu konsolidacji ma zostać zakończona w 2Q rozpoczętego właśnie roku fiskalnego. Dodatkowo, zmiany zakontraktowanych cen w przypadku niektórych produktów, które weszły w życie pod koniec poprzedniego okresu obrachunkowego, niekorzystnie wpłynęły na marżę brutto w obecnym okresie. Wynik całej dywizji elektronicznej Kimball w 1Q ukształtował się na poziomie -0.3 mln USD, wobec 0.8 mln SUD w analogicznym okresie poprzedniego roku. We wrześniu 2008, Kimball przejął pakiety aktywów i pasywów od Genesis Electronics Manufacturing z siedzibą w Tampa (Floryda) za 5.4 mln USD. Przejęte pakiety aktywów i pasywów w efekcie konsolidacji zostały włączone w operacje istniejącej już fabryki Kimball w tym mieście. Efekty przejęcia ukazane są już w rezultatach 1Q roku obrachunkowego, jednak wywierają one marginalny wpływ na całokształt osiągniętych rezultatów finansowych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1