reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

innogy Stoen Operator inwestuje w smart grid

innogy Stoen Operator rozbudowuję inteligentną sieć elektroenergetyczną. Jednym z projektów jest automatyzacja sieci średniego napięcia (SN), m.in. przez zastosowanie wskaźników zwarcia.

Projekt rozpoczął się w 2019 roku i obejmował zabudowę w wybranych stacjach transformatorowych wskaźników zwarcia wraz z komunikacją do systemu nadzoru – informuje spółka w komunikacie.

Głównym celem najnowszego projektu modernizacyjnego automatyzacji sieci średniego napięcia była poprawa efektywności dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zmniejszone zostaną przerwy w dostawie energii. Będzie to dotyczyło zarówno sytuacji planowanego, jak i awaryjnego wyłączenia zasilania w sieci średniego i niskiego napięcia.

– Istotnym punktem naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla naszych klientów. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do stałej modernizacji naszej sieci dystrybucyjnej i zwiększania jej niezawodności. Ważnym elementem tych procesów jest inwestowanie w rozwiązania typu smart grid – mówi Robert Stelmaszczyk, prezes zarządu innogy Stoen Operator.

W ramach projektu zabudowano łącznie 200 wskaźników zwarcia w wybranych stacjach transformatorowo-rozdzielczych średniego/niskiego napięcia (SN/nn). Wskaźniki zostały wyposażone także w moduły łączności z systemem nadzoru nad siecią SCADA. Rozwiązanie to ułatwi nadzór w czasie rzeczywistym nad procesami dystrybucji energii elektrycznej w sieci warszawskiego OSD.

– Obecnie jesteśmy na etapie inwestycji w automatyzację linii średniego napięcia – komentuje Łukasz Sosnowski, kierownik projektu w innogy Stoen Operator. Jak dodaje, umożliwi to szybszą reakcję w razie sytuacji awaryjnych, podniesie jakość usług i zwiększy efektywność kosztową. A co więcej, daje dodatkowe możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

W ramach działań modernizacyjnych wymieniono również 10 istniejących transformatorów na nowe jednostki niskostratne z automatyczną regulacją napięcia. Zastosowanie tego typu urządzeń to podstawowa metoda umożliwiająca kompensację zmian napięcia w sieci średniego napięcia (SN) i jego utrzymanie w dopuszczalnych zakresach. Aktualnie szeroko stosowane rozwiązania opierają się na konstrukcjach mechanicznych.

Inwestycja realizowana jest w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS). Projekt realizowany jest pod nazwą: „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów”.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-1
reklama
reklama