reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 04 maja 2010

Zysk operacyjny Elzab mocno w dół

Elzab w roku 2009 odnotował znaczny spadek wyników w działalności podstawowej, a wśród najważniejszych dostawców wymienieni są Techno-Serwice oraz EBV. W piątek ze stanowiska prezesa ustąpił też Eugeniusz Pajączek.

· Przychody ze sprzedaży Elzab wzrosły z 57.8 mln zł w roku 2009 do 59.2 mln zł w roku 2010 · Pomimo utrzymania przychodów na poziomie zbliżonym do roku 2008, znacznie spadł wynik operacyjny firmy. W roku 2009 Elzab wypracował 6.0 mln zł zysku operacyjnego, wobec 9.7 mln zł w roku 2008. · Wynik netto firmy wzrósł z –3.0 mln zł w roku 2008 do 4.5 mln zł obecnie. Jednak należy podkreślić, iż stało się tak nie tyle ze względu na poprawę funkcjonowania firmy w jej podstawowej działalności, co ze względu na brak w roku 2009 wysokich kosztów finansowych, jakie wystąpiły w roku 2008 (Elzab w roku 2008 poniósł koszty finansowe w kwocie 10.4 mln zł, opisane jako ‘Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji’). · Zatrudnienie w firmie na 31 grudnia 2009 wyniosło 236 osób (229 na koniec roku 2008). · Elzab wydał na majątek trwały 3.0 mln zł (1.6 mln zł w roku 2008) · Do największych dostawców krajowych należeli: A/ TECHNO SERVICE Gdańsk – dostawca podzespołów elektronicznych (8,2 % dostaw krajowych i 6,2 % dostaw ogółem), B/ EBV Wrocław - dostawca komponentów elektronicznych (5,2 % dostaw krajowych i 3,9 % dostaw ogółem), C/ CITIZEN (CBM) Japonia – dostawca mechanizmów drukujących (44,1 % dostaw z importu, 11,1 % dostaw ogółem), D/ HZD Niemcy – dostawca komponentów elektronicznych (15,7 % dostaw wewnątrz wspólnotowych i 3,7 % dostaw ogółem),
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1