reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności

W trudnym pandemicznym 2020 roku Instytuty Łukasiewicza łącznie osiągnęły wynik netto na poziomie 67,6 mln zł, czyli niemal 20 razy więcej niż w roku 2019 – informuje Łukasiewicz w komunikacie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz obchodzi właśnie dwulecie działalności. Przy nieznacznym 0,4% spadku przychodów, które osiągnęły poziom 1,375 mld zł, ten dobry wynik został osiągnięty dzięki redukcji kosztów o 3,7%. W 2020 roku Instytuty Łukasiewicza otrzymały subwencje w łącznej kwocie 274,75 mln zł oraz dotacje celowe w kwocie 15 mln zł. Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce, która gromadzi 8 tys. pracowników i 32 instytuty badawcze. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia. Łukasiewicz proponuje biznesowi m.in. system Wyzwań Łukasiewicza, czyli formułę, w ramach której przedsiębiorstwo może zgłosić problem technologiczny, który może być rozwiązany na drodze realizacji projektu badawczo-rozwojowego. – Zainteresowanie ofertą Łukasiewicza przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dość powiedzieć, że w I kwartale tego roku liczba wyzwań rzuconych Łukasiewiczowi przez przedsiębiorstwa była porównywalna z liczbą wyzwań za cały 2020 rok, a z Wyzwań Łukasiewicza od początku uruchomienia programu, złożyliśmy już blisko 400 ofert na badania, produkty i usługi. Dla nas to jednak wciąż za mało. Chcemy rozwijać Łukasiewicza i budować potencjał badawczy, który przełoży się na rosnącą liczbę wdrożeń innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama