reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny | 22 września 2020

Amica podsumowuje wyniki pierwszej połowy 2020 roku

Grupa Amica zanotowała w pierwszej połowie 2020 roku 1 265,4 mln zł przychodów, co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 338,9 mln zł zysku brutto na sprzedaży.

Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach oraz powstały jednorazowe koszty związane z optymalizacją zatrudnienia (odpowiednio +1,3 mln zł rdr i +3,3 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+3,3 mln zł rdr). Raportowany wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 0,5%, do 87,9 mln zł, a zysk brutto – o 7,2%, do 56,5 mln zł. Po oczyszczeniu o wskazane powyżej zdarzenia, można mówić o wzroście skorygowanego wyniku EBITDA za pierwszą połowę roku 2020 o około 7% rdr, a zysku brutto – o około 25% rdr - informuje Amica. – W drugim kwartale, w którym społeczeństwa europejskie najmocniej odczuły lockdown i zaburzenia gospodarcze związane z pandemią, a ze względów ostrożnościowych pracę wstrzymała również nasza fabryka we Wronkach, odnotowaliśmy spadek przychodów jedynie o 13,7% rdr. Co jednak najważniejsze, potrafiliśmy nawet w takim okresie zwiększyć rentowność, dzięki czemu zanotowaliśmy wzrost wyniku EBITDA i zysku brutto. Pragnę również podkreślić bardzo dużą wagę, jaką przywiązywaliśmy do płynności finansowej, dzięki czemu na koniec czerwca mieliśmy na rachunkach blisko 100 mln zł więcej gotówki niż rok wcześniej – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i personalnych. Analizując wyniki Grupy Amica za pierwszą połowę 2020 roku warto zauważyć wzrost marży handlowej, który w głównej mierze wynika ze zwiększenia rentowności sprzedaży towarów (zmiana portfolio we Francji i Polsce, niższe ceny zakupu i frachtu). Z kolei niższe koszty sprzedaży dotyczą głównie logistyki oraz serwisu. Spadek kosztów ogólnego zarządu to natomiast w główniej mierze efekt działań oszczędnościowych podjętych w związku z pandemią, w tym niższe koszty działań marketingowych i komunikacyjnych. Grupa Amica otrzymała również w ramach pomocy rządowej w walce ze skutkami pandemii koronawirusa na terenie Unii Europejskiej łącznie ponad 10,7 mln zł subwencji, w większości w ramach tarczy pomocowej w Polsce (ponad 8,5 mln zł). W obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła w pierwszym półroczu o ponad 198 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również w istotny sposób zadłużenie netto. W efekcie wskaźnik dług netto do EBITDA znalazł się na bardzo niskim poziomie 0,2 (1,4 przed rokiem). – Mając na względzie relatywnie optymistyczny rozwój sytuacji w otoczeniu biznesowym w tym roku, solidny zysk roku 2019 i bezpieczne wskaźniki finansowe, zarekomendowaliśmy jako zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie 22,5 mln zł dywidendy (3 zł na akcję), co nastąpiło 14 września – mówi Michał Rakowski. – Wróciliśmy do w miarę normalnego trybu pracy, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Wróciliśmy również do pełnych wynagrodzeń i pełnego czasu pracy. Co więcej, doceniliśmy lojalność i zaangażowanie naszych pracowników, którzy stanęli na wysokości zadania w trudnym czasie pandemii i wypłaciliśmy w formie nagrody różnicę między wynagrodzeniami obniżonymi na mocy kwietniowego porozumienia ze Związkiem Zawodowym i przedstawicielami pracowników a standardową ich wysokością – dodaje Michał Rakowski. Wpływ pandemii koronawirusa w naturalny sposób był widoczny w sprzedaży Grupy Amica od połowy marca. Mimo to w całym półroczu wzrosty odnotowały takie rynki jak Polska, Niemcy i Ukraina. Udział rynku polskiego w strukturze przychodów wzrósł do 26,9%, a regionu Północ przekroczył 9% w ślad za stabilną wartościowo sprzedażą na rynkach skandynawskich. Spadek sprzedaży w regionie Zachód (43,7% przychodów) dotyczył przede wszystkim Wlk. Brytanii i Francji, a w regionie Wschód – w Rosji. Za ogólny spadek sprzedaży w regionie Południe (łącznie 6,3% przychodów) odpowiada głównie rynek rumuński, podczas gdy w Czechach i na Słowacji Grupa Amica zanotowała wzrost sprzedaży w porównaniu rok do roku. © Amica
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2