reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 01 czerwca 2020

Grupa WB zwiększyła przychody i zyski

Przychody netto ze sprzedaży Grupy WB w 2019 roku wyniosły 388,4 mln zł, czyli wzrosły o 22,1% r/r. Skonsolidowany zysk netto w tym okresie wzrósł o około 22%, z 36,8 mln zł do 44,9 mln zł.

- Na uwagę zasługuje wzrost rentowności na poziomie wyniku ze sprzedaży oraz wyniku z działalności operacyjnej. Przy wskazanym powyżej wzroście przychodów Grupa Kapitałowa uzyskała w 2019 roku rentowność w wysokości 8,2% dla wyniku ze sprzedaży (w porównaniu do 5,7% w 2018 roku) oraz 14,6% marży wyniku z działalności operacyjnej przy 12,7% marży wyniku z działalności operacyjnej w 2018 roku – informuje WB. - W ubiegłym roku integrowaliśmy biznesy spółek zależnych 3City Electronics sp. z o.o. oraz PolCam Systems sp. z o.o. W dalszym ciągu prowadzimy działania mające na celu poszerzenie kompetencji Grupy Kapitałowej tak w formule organicznej jak również poprzez akwizycje – czytamy w raporcie © WB.
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2