reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 16 marca 2010

Obroty Siemens w Polsce: 508.5 mln EUR

W roku obrachunkowym 2007/08, obejmującym okres od 1.10.2007 do 30.09.2008, obroty przedsiębiorstw z grupy Siemens w Polsce wyniosły około 508.5 mln EUR.

Dane o obrotach dotyczą firm z terenu Polski, w których Siemens posiada powyżej 50%. Siemens zatrudnia w Polsce 2.235 osób. Siemens Sp. z o.o., utworzona 1 marca 1991 r., pełni rolę koordynującą dla wszystkich firm grupy Siemensa w Polsce. W ubiegłym roku obrachunkowym obroty jedynie tej spółki wyniosły 1.060 mln PLN i były wyższe niż w roku poprzednim, mimo wydzielenia ze struktur spółki niektórych działów (ze struktury spółki wydzielone zostały branża Components oraz działy Wireless Modules i Siemens Home and Office Communication Devices). Wrocławskie Siemens Development Center zostało podzielone na odrębne jednostki naukowo-badawcze: Energy Engineering Center (EEC) oraz Global Delivery Center Wrocław (GDC W). Źródło: Siemens
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2