reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dirk ercken dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 maja 2020

APS Energia powołała zarząd na kolejną kadencję

Prezesem spółki dostarczającej systemy zasilania awaryjnego do obiektów przemysłowych został ponownie Piotr Szewczyk, a wiceprezesem – Paweł Szumowski.

- 15 maja 2020 r. Rada Nadzorcza APS Energia podjęła uchwałę, w której postanowiła, że zarząd w pięcioletniej kadencji rozpoczynającej się 5 maja 2020 roku będzie się składać z dwóch członków, po czym powołała na kolejną kadencję, do zarządu APS Energia SA Piotra Szewczyka, któremu powierzyła pełnienie funkcji prezesa zarządu oraz Pawła Szumowskiego, któremu powierzyła pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu – raportuje APS Energia.
Piotr Szewczyk pełni funkcję prezesa zarządu od momentu powstania spółki. W 1995 r. był współzałożycielem i wspólnikiem firmy APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. Od chwili powstania firmy członek rady dyrektorów (dyrektor handlowy, odpowiedzialny za sprzedaż, finanse, obsługę prawną i organizacyjną przedsiębiorstwa, uczestnik prac badawczo-rozwojowych w dziale R&D). W roku 2001 APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. została przekształcona w APS Antoni Dmowski i Wspólnicy Sp.j. Jesienią 2001 r. współzałożyciel i udziałowiec technologicznych spółek produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. W APS Energia Sp. z o.o. - prezes zarządu, od momentu powstania spółki do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której nadal pełni funkcję prezesa. AC Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu, od momentu powstania spółki do czasu zbycia udziałów na rzecz Huettinger Electronic GmbH w 2007 r. W AC odpowiedzialny był za politykę finansową i zagadnienia organizacyjno-prawne. Od 2010 r. członek Rady Nadzorczej ENAP S.A. W 1992 r. ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, z tytułem mgr inż. elektryk, specjalność: energoelektronika. W 1998 r. obronił na Politechnice Warszawskiej pracę doktorską pt.: "Optymalizacja technologicznych zasilaczy wysokiego napięcia" otrzymując stopień naukowy doktora, temat pracy dotyczył zasilaczy wysokiego napięcia dla potrzeb technologii PVD (napylanie powierzchniowe materiałów w wysokiej próżni), badania do pracy wykonywane były w firmie APS s.c. oraz w fabrykach w Holandii (Hauzer Techno Couting Europe bv, Venlo), Niemczech (KFK Karlsruhe - Centrum Badań Jądrowych Karlsruhe) i Stanach Zjednoczonych (MOEN w Sanford, Black&Decker w Los Angeles). Paweł Szumowski pełni funkcję wiceprezesa zarządu od momentu powstania spółki. W 1995 r. był współzałożycielem i wspólnikiem firmy APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. Jesienią 2001 r. współzałożyciel i udziałowiec technologicznych firm produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. W APS Energia Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, od momentu powstania spółki do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której nadal pełni funkcję wiceprezesa. Od 2010 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej ENAP S.A. W 1992 r. ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, z tytułem mgr inż. elektryk, specjalność: energoelektronika. W 2003 r. obronił na Politechnice Warszawskiej pracę doktorską pt.: „Praca równoległa autonomicznych falowników napięcia sinusoidalnego".
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2