reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL Przemysł elektroniczny | 18 maja 2020

Współzałożyciel XTPL chce uczestniczyć w rundzie finansowej

Filip Granek, znaczący akcjonariusz i prezes zarządu XTPL, zadeklarował chęć uczestniczenia w planowanej rundzie finansowej na kwotę nie mniejszą niż 400 tys. PLN.

- Spółka uznała powyższą informację za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, ponieważ oświadczenie pochodzi od znaczącego akcjonariusza spółki będącego jej współzałożycielem oraz wskazuje na chęć dalszego zaangażowania kapitałowego przez jej współzałożyciela – podaje XTPL. W raporcie z maja tego roku, XTPL poinformowało, że zamierza pozyskać nowe finansowanie poprzez emisję do 42 tys. nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje o wartości do 3,2 mln PLN. - Jak dotąd spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji ani zobowiązań co do czynności emisyjnych dotyczących akcji serii T ani obligacji zamiennych na akcje serii U, które są uwarunkowane uprzednim podjęciem właściwych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki – czytamy dalej w komunikacie.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1