reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 15 maja 2020

Apator zarekomendował wypłatę dywidendy

Zarząd Apator SA poinformował, że obecna rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 wynosi 1,10 zł brutto na jedną akcję.

W grudniu na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję. Zarząd rekomenduje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,65 zł brutto na akcję w dniu 31 sierpnia 2020 r. - Nowa rekomendacja podyktowana jest zwiększoną ostrożnością w podejściu zarządu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, szczególnie uwzględniając potencjalny wpływ pandemii, nie w pełni możliwy do oszacowania na bieżącym etapie. Jednocześnie zarząd podkreśla, że chce kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja spółki i Grupy Apator umożliwia dzielenie się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami – czytamy w komunikacie Apatora. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną rekomendację, a ostateczną decyzję co do wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1