reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Niroworld Dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 grudnia 2019

Ericsson zapłaci 1 mld USD kary

Szwedzka firma zawarła ugodę i zgodziła się zapłacić karę w wysokości ponad 1 mld USD za korupcję – poinformował Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ).

Ericsson przyznał się do wręczania łapówek, fałszowania ksiąg i dokumentacji przynajmniej w pięciu krajach: Chinach, Indonezji, Wietnamie, Dżibuti i Kuwejcie. Przypadki naruszenia prawa miały miejsce w latach 2000-2016. Dla przykładu: w latach 2010-2014 Ericsson przeznaczył na łapówki dla urzędników rządowych w Dżibuti około 2,1 mln USD, celem firmy było pozyskanie kontraktu na modernizację systemu sieci komórkowej w Dżibuti. W Chinach Ericsson wydał dziesiątki milionów dolarów na przekupstwa, by podpisać kontrakty z należącymi do państwa klientami. Ericsson wchodził też we współpracę z firmami konsultingowymi, które pomagały szwedzkiemu koncernowi w ukryciu przestępstw. Kara składa się z dwóch części. Ericsson zapłaci 520,6 mln USD resortowi sprawiedliwości USA oraz około 540 mln USD – Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ericsson zdecydował się na pełną współpracę przy dochodzeniu, ale jak podaje departament sprawiedliwości USA, nie zwolniło to firmy całkowicie z kary, lecz umożliwiło zmniejszenie grzywny. W ramach ugody Ericsson zgodził się też na niezależny nadzór nad firmą przez trzy lata i zapewnił, że będzie pracował nad poprawą skuteczności wewnętrznej kontroli oraz zmodyfikuje swój program etyki i zgodności.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1