reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 24 października 2008

NOTE odnotowało nieznaczny wzrost przychodów

Szwedzki dostawca usług EMS, NOTE, odnotował nieznaczny wzrost przychodów po trzech kwartałach roku. Firma systematycznie kontynuuje też swoją strategię restrukturyzacji.

Prezentowane wyniki finansowe podano w PLN, po przeliczeniu sprawozdań finansowych sporządzonych w koronach szwedzkich, przy zastosowaniu średniego kursu SEK w okresie styczeń-wrzesień 2008, równego 0.3644 PLN/SEK. W nawiasach podane są wartości dotyczące trzech kwartałów 2007 roku. Wyniki finansowe w okresie styczeń-wrzesień 2008: • Sprzedaż wyniosła 471,9 (468,3) mln PLN • Zysk operacyjny wyniósł 16,1 (30,4) mln PLN. Zysk został pomniejszony o około 10,9 mln PLN ze względu na poniesione koszty bieżącej restrukturyzacji. • Marża operacyjna wyniosła 3,4% (6,5%) • Zysk brutto ukształtował się na poziomie 13,1 (28,1) mln PLN • Zysk netto ukształtował się na poziomie 8,5 (20,9) mln PLN, czyli 0,9 (2,2) PLN na akcję • Cash flow wyniósł 11,4 (12,5) mln PLN, czyli 1,2 (1,3) PLN na akcję Wyniki finansowe w okresie lipiec-wrzesień 2008: • Sprzedaż wyniosła 145,2 (142,1) mln PLN • Zysk operacyjny wyniósł 5,2 (10,2) mln PLN. Zysk został pomniejszony o około 3,6 mln PLN ze względu na poniesione koszty bieżącej restrukturyzacji. • marża operacyjna wyniosła 3,6% (7,2%) • Zysk brutto ukształtował się na poziomie 4,4 (9,4) mln PLN • Zysk netto ukształtował się na poziomie 2,8 (6,9) mln PLN, czyli 0.3 (0,7) PLN na akcję • Cash flow wyniósł 0,7 (-14,2) mln PLN, czyli 0,1 (-1.5) PLN na akcję Kluczowe wydarzenia w okresie styczeń-wrzesień 2008: • Kontynuowano strategiczne zmiany – podjęto środki nakierowane na transfer produkcji i usług, wymagających dużych nakładów siły roboczej do krajów o niższych kosztach pracy, czego skutkiem było między innymi redukcja zatrudnienia w centrali firmy w Szwecji o 200 osób (25% personelu) • Dokonano akwizycji w Wielkiej Brytanii i na tej bazie utworzono tzw. ‘Nearsourcing Centre’, w celu wsparcia długoterminowego wzrostu sprzedaży na rynku Wielkiej Brytanii • Dokonano akwizycji firmy wyspecjalizowanej w usługach inżynierskich w Szwecji, co zapewniło cenny know-how w tej dziedzinie, wspomagający usługi projektowania skomplikowanych prototypów oraz skróciło cykl produkcyjny • Uruchomiono nowy program zachęt opartych na wartości akcji firmy, do którego przystąpiło 50 managerów firmy Ważne wydarzenia po okresie objętym sprawozdaniem: • Kontynuacja strategii ‘Nearsourcing’ przyniosła dalszą redukcją zatrudnienie w szwedzkiej centrali NOTE o około 100 osób (Październik 2008)
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2