reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemys艂 elektroniczny | 24 pa藕dziernika 2008

NOTE odnotowa艂o nieznaczny wzrost przychodów

Szwedzki dostawca us艂ug EMS, NOTE, odnotowa艂 nieznaczny wzrost przychod贸w po trzech kwarta艂ach roku. Firma systematycznie kontynuuje te偶 swoj膮 strategi臋 restrukturyzacji.
Prezentowane wyniki finansowe podano w PLN, po przeliczeniu sprawozda艅 finansowych sporz膮dzonych w koronach szwedzkich, przy zastosowaniu 艣redniego kursu SEK w okresie stycze艅-wrzesie艅 2008, r贸wnego 0.3644 PLN/SEK. W nawiasach podane s膮 warto艣ci dotycz膮ce trzech kwarta艂贸w 2007 roku. Wyniki finansowe w okresie stycze艅-wrzesie艅 2008: 鈥 Sprzeda偶 wynios艂a 471,9 (468,3) mln PLN 鈥 Zysk operacyjny wyni贸s艂 16,1 (30,4) mln PLN. Zysk zosta艂 pomniejszony o oko艂o 10,9 mln PLN ze wzgl臋du na poniesione koszty bie偶膮cej restrukturyzacji. 鈥 Mar偶a operacyjna wynios艂a 3,4% (6,5%) 鈥 Zysk brutto ukszta艂towa艂 si臋 na poziomie 13,1 (28,1) mln PLN 鈥 Zysk netto ukszta艂towa艂 si臋 na poziomie 8,5 (20,9) mln PLN, czyli 0,9 (2,2) PLN na akcj臋 鈥 Cash flow wyni贸s艂 11,4 (12,5) mln PLN, czyli 1,2 (1,3) PLN na akcj臋 Wyniki finansowe w okresie lipiec-wrzesie艅 2008: 鈥 Sprzeda偶 wynios艂a 145,2 (142,1) mln PLN 鈥 Zysk operacyjny wyni贸s艂 5,2 (10,2) mln PLN. Zysk zosta艂 pomniejszony o oko艂o 3,6 mln PLN ze wzgl臋du na poniesione koszty bie偶膮cej restrukturyzacji. 鈥 mar偶a operacyjna wynios艂a 3,6% (7,2%) 鈥 Zysk brutto ukszta艂towa艂 si臋 na poziomie 4,4 (9,4) mln PLN 鈥 Zysk netto ukszta艂towa艂 si臋 na poziomie 2,8 (6,9) mln PLN, czyli 0.3 (0,7) PLN na akcj臋 鈥 Cash flow wyni贸s艂 0,7 (-14,2) mln PLN, czyli 0,1 (-1.5) PLN na akcj臋 Kluczowe wydarzenia w okresie stycze艅-wrzesie艅 2008: 鈥 Kontynuowano strategiczne zmiany 鈥 podj臋to 艣rodki nakierowane na transfer produkcji i us艂ug, wymagaj膮cych du偶ych nak艂ad贸w si艂y roboczej do kraj贸w o ni偶szych kosztach pracy, czego skutkiem by艂o mi臋dzy innymi redukcja zatrudnienia w centrali firmy w Szwecji o 200 os贸b (25% personelu) 鈥 Dokonano akwizycji w Wielkiej Brytanii i na tej bazie utworzono tzw. 鈥楴earsourcing Centre鈥, w celu wsparcia d艂ugoterminowego wzrostu sprzeda偶y na rynku Wielkiej Brytanii 鈥 Dokonano akwizycji firmy wyspecjalizowanej w us艂ugach in偶ynierskich w Szwecji, co zapewni艂o cenny know-how w tej dziedzinie, wspomagaj膮cy us艂ugi projektowania skomplikowanych prototyp贸w oraz skr贸ci艂o cykl produkcyjny 鈥 Uruchomiono nowy program zach臋t opartych na warto艣ci akcji firmy, do kt贸rego przyst膮pi艂o 50 manager贸w firmy Wa偶ne wydarzenia po okresie obj臋tym sprawozdaniem: 鈥 Kontynuacja strategii 鈥楴earsourcing鈥 przynios艂a dalsz膮 redukcj膮 zatrudnienie w szwedzkiej centrali NOTE o oko艂o 100 os贸b (Pa藕dziernik 2008)
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-1