reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 03 grudnia 2019

Starion rozbuduje hale w Biskupicach Podgórnych

Projprzem Budownictwo, spółka zależna Projprzem Makrum, w konsorcjum z GEM Technology otrzymała zlecenie od Starion Poland na realizację inwestycji budowlanej.

Starion Poland Sp. z o.o. siedzibą w Biskupicach Podgórnych zlecił firmie Projprzem realizację inwestycji pn.: "Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo-technicznego w Biskupicach Podgórnych na podstawie projektu przekazanego przez inwestora”. Wynagrodzenie umowne dla wykonawcy wyniesie 17 600 000 PLN netto. Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu zlecenia na dzień 30 września 2020 roku, a niniejsze zlecenie zostanie zastąpione umową do dnia końca grudnia 2019 roku. Starion Poland produkuje plastikowe obudowy do baterii przeznaczonych do pojazdów elektrycznych. Firma jest poddostawcą LG Chem Wrocław Energy.
reklama
reklama
October 05 2022 12:09 V20.8.44-2