reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vinnstock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 listopada 2019

APS Energia zwiększa wynik EBITDA skokowo

W III kwartale przychody producenta systemów zasilania gwarantowanego wzrosły o 33%., a wynik EBITDA o 250%.

Według wstępnych danych po trzech kwartałach 2019 roku przychody grupy wzrosły r/r o 5,4% do 84,6 mln zł. W samym III kwartale wartość sprzedaży zwiększyła się o 33% do 35,8 mln zł. W pierwszych dziewięciu miesiącach wynik EBITDA wyniósł 2,3 mln zł, a na poziomie netto strata sięgnęła 0,9 mln zł. W analogicznym okresie 2018 roku było odpowiednio 5,6 mln zł i 1,5 mln zł na plusie. Jeśli chodzi o sam III kwartał to wynik EBITDA przekroczył 4,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 3 mln zł. Rok wcześniej było 1,2 mln zł na plusie i 0,4 mln zł na minusie. Wzrost przychodów wiązał się ze zwiększeniem sprzedaży na rynku krajowym przy jednoczesnym utrzymaniu jej poziomu na rynkach zagranicznych. W strukturze sprzedaży utrzymano wzrost udziału nowych grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością. Jednocześnie spółka poinformowała, że w związku z przygotowywanym sprawozdaniem za trzy kwartały podjęto decyzję o odniesieniu w koszty z tytułu aktualizacji należności grupy kwoty 3,2 mln zł. Wymienione należności prawie w całości są dochodzone na drodze sądowej. Ostateczne wyniki za trzy kwartały 2019 roku APS Energia opublikuje 14 listopada. Spółka weszła w III kwartał z portfelem zamówień na poziomie 75 mln zł. W strategii przyjęty jest średnioroczny wzrost przychodów o 20%. - Oceniamy, że w tym roku możemy osiągnąć taką dynamikę. Zakładamy też wypracowanie na koniec roku zysku dzięki czemu będziemy mogli wypłacić kolejną dywidendę. Jednym z motorów napędowych wyników powinien być sektor energetyki atomowej – oceniał w ostatnim wywiadzie dla Akcjonariat.pl Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. W zeszłym miesiącu spółka zależna OOO APS Energia Rus podpisała umowę z firmą AO Zavod Invertor na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla dwóch bloków elektrowni atomowej. Kontrakt przewiduje dostawy urządzeń w dwóch etapach, o wartości 11,2 mln zł netto każdy. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-1