reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 24 października 2008

Prognoza wielkości rynku Contract Manufacturers (ODM+EMS) do roku 2012

Firma analizująca rynek elektroniczny, iSuppli, poddała badaniu Total Available Market dla sektora Contract Manufacturing (tworzą go firmy ODM oraz EMS). Wyniki przedstawił Daniel Hawtof , Wiceprezes i szef działu Performance Research w iSuppli, przemawiając na konferencji ZVEI PCB EMS.

Na bazie Cost-Of-Goods-Sold (COGS, Koszt Sprzedanych Wyrobów), Total Available Market (TAM, Rynek Całkowity) dla firm CM jest wciąż bardzo duży. Poniższe wykresy prezentują szacunek wielkości Rynku Całkowitego dla firm EMS oraz ODM (pierwszy wykres) oraz prognozę rynku EMS dla poszczególnych regionów geograficznych (wykres drugi). Rysunek: Asteel
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1