reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jirsak dreamstime.com Biznes | 15 lipca 2019

ABB wycofa się z biznesu falowników fotowoltaicznych

ABB i spółka FIMER S.p.A podpisały porozumienie w sprawie nabycia należącego do ABB biznesu falowników fotowoltaicznych. Transakcja poprawi perspektywy tego biznesu i pozwoli ABB skoncentrować się na innych wzrostowych rynkach.

Biznes falowników fotowoltaicznych ABB to około 800 pracowników w ponad 30 krajach, a także zakłady produkcyjne i jednostki badawczo-rozwojowe we Włoszech, w Indiach i Finlandii. Działalność obejmuje biznes falowników Power-One, który został nabyty przez Dywizję Napędów i Automatyzacji Produkcji ABB w 2013 r. Biznes oferuje szeroki zakres produktów, systemów i usług dla różnych rodzajów instalacji solarnych. Obecnie jest częścią biznesu Elektryfikacji ABB, a w 2018 r. osiągnął przychody na poziomie ok. 290 mln USD. Obie firmy zapewnią sprawne przejście zarówno dla klientów, jak i pracowników. FIMER będzie honorować wszystkie istniejące gwarancje, a ABB zrekompensuje włoskiej spółce przejęcie biznesu wraz z jego zobowiązaniami.
ABB spodziewa się, że zakończenie transakcji będzie miało pozytywny wpływ na marżę operacyjną EBITA biznesu Elektryfikacji, zwiększając ją o nieco ponad 50 punktów bazowych, i przyspieszy rozwój tego biznesu w kierunku docelowego zakresu marży na poziomie 15-19 proc.
W efekcie ABB spodziewa się poniesienia kosztów nieoperacyjnych w II kwartale 2019 roku w wysokości 430 mln USD już po opłaceniu podatków, co przełoży się na wynik finansowy spółki w tym roku. Około 75 proc. tej kwoty stanowią wypływy środków pieniężnych, które będą przekazywane przez ABB firmie FIMER od dnia zamknięcia transakcji do 2025 r. Dodatkowo ABB przewiduje koszty związane z procesem wyodrębniania biznesu w wysokości do 40 mln USD, które będą ponoszone począwszy od drugiej połowy tego roku. Finalizacja transakcji ma nastąpić w pierwszym kwartale 2020 r. i będzie uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym od zakończenia procesu wydzielenia biznesu oraz uprzednich konsultacji z organizacjami pracowniczymi. – Sprzedaż biznesu jest zgodna z naszą strategią zarządzania portfelem w celu zwiększenia konkurencyjności, skoncentrowania się na efektywności dochodów i segmentach oferujących większy wzrost – powiedział Tarak Mehta, dyrektor Dywizji Elektryfikacji ABB. – Energia słoneczna jest kluczowym obszarem działalności FIMER, w związku z czym uważamy, że firma ta będzie bardzo dobrym właścicielem naszego biznesu falowników fotowoltaicznych. Połączenie portfeli w ramach firmy FIMER przyczyni się do dalszego wzrostu sprzedaży. Dzięki swojej ofercie inteligentnych produktów niskiego i średniego napięcia, ABB będzie nadal integrować energię słoneczną w szeregu rozwiązań typu „smart”, takich jak inteligentne budynki, magazyny energii i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. – Dla nas to kolejny krok w rozwoju, który pozwoli firmie zwiększyć swoje zaangażowanie w branżę energii słonecznej – dodał Filippo Carzaniga, dyrektor wykonawczy FIMER. – Zamierzamy pozytywnie wpływać na rynek energetyki poprzez rozwój nowych platform produktowych i innowacyjnych technologii cyfrowych. Będziemy kontynuować doskonałą pracę realizowaną przez ABB w ostatnich latach, łącząc cenne zasoby, wiedzę i doświadczenie zakładów we Włoszech i na całym świecie.
reklama
reklama
September 16 2021 12:37 V18.22.17-2